THREES AND TRINITIES HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

So the bars that close me up are my self-identity, and it’s perfectly normal if I am against them. I can also see the self-identities of all the other artists, so indirectly. I'm addressing them as well when I say: “To change art requires to first change one’s ego, one’s identity.” (Ben Vautier)

Szóval a rácsok, amelyek bezárnak, ez az én énem, és teljesen normális, hogy ellenük támadok. És látom a többi művész énjét is, ezért közvetve nekik is címzem az üzenetemet: „Az ént, az egót kell megváltoztatni, hogy a művészet megváltozzon.” (Ben Vautier)