2002 – THE YEAR OF DOUBTS/DOUBLES IN ARTPOOL | A KÉTSÉG ÉVE


english

[1]     A zsidó kaballán (gemarah) keresztül jutottam eredményre, így:
           5+1=2 értelmezhető, mint a Teremtés kezdetének képe.
           5+1=2 (J) A JHVH első betűje (Jahweh)

       [5]
Mem + He + Sh
   40 +  5   + 300 = 345 = 3 + 4 + 5 =12 = 1+2=3 (Mehesh)

       [1]
Vau + He + Vau
   6  +   5  +   6 = 17 = 1+7 = 8 (Vehu)

   3 + 8 = 11 = 1 + 1 = [2]

Vagyis: 5 + 1 = 2

Ezen túl, a 11 tartalmaz 10 szent zefirát és egy fénylő kört (Abyss) = Az Élet Fája

6 a harmónia szférája, minden létezőt tartalmaz, a 6 egy teremtett tér.

[2]

5          +
1
= 2 (BET)
HE(H)
ALEPH(A)
 

HE (5) = az egész élet (létezés) alapja

ALEPH (1) = kettős elem, mely tartalmaz minden létezőt és nemlétezőt, minden pozíitívat és negatívat, életet és halált. Alapbetű, teremtmény örök értelemben, az élet és halál kettős alapeleme, a létezés lüktetése, az egész létezés elsődleges archetípusa.

BET (2) = bölcsesség, minden tartály szimbóluma, minden ami lehet valami önmagán belül

Így HE (5) az egyetemes élet és halál alapeleme (Aleph, 1) a Bet-ben (2) léteznek.

[3]

5          +

1
=      2  kettőség

(5 elem:
víz, föld,
levegő, tűz,
fém)

akasha
(éter)

 

 

VAGY

5           +
1
=       2  kettőség
(elemek:
víz,föld
levegő, tűz,
akasha)
a Teremtő száma
(létezés)

6 dimenziós világ

[4] A 6 dimenziós világban az atom esemény, így az anyagi dolgok energiává alakulhatnak. Vagyis a világ anyagi dolgok nélkül létezik, csupán hullámok vannak és elektromos rendszerekből felépülő organikus sejtek, amik fénycsóvákat küldenek és fogadnak.

Az 5+1=2 lefordítható mint „H: Menny és Föld”, míg a 2 mint az Élet Fája.

(Fordította: Bodor Judit)

Work by Svjetlana Mimica