KONTEXTUS PROJEKT


HATÁROZOTTAN BIZONYTALAN SAROKRA KÉPRE ÉS TÁRGYRA

A TEREM EGY SARKÁN ALKOTOTT SAROKKÉP KIEMELI DE MEG IS SZÜNTETI A SARKOT - FELVETI EGY , KÉT VAGY TÖBB KÉP MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT - LEHETSÉGES A FALAK DERÉKSZÖGŰ TALÁLKOZÁSÁNÁL EGY TÉRBELI KVÁZI SZIMMETRIATENGELY MENTÉN EGYMÁSBA CSÚSZÓ KÉPEK - VAGY EGY A SAROKBAN ELFORDULÓ KÉP

AZ EGYMÁSBA CSÚSZÓ TÉGLALAPOK FÜGGŐLEGES TÉRBELI ÉS SÍKBELI OLDALAINAK VÁLTAKOZÁSA MIATT A KELETKEZŐ KÉP BIZONYOS HATÁRAI ELBIZONYTALANODNAK - NEM EGYÉRTELMŰ A KÉT (?) KÉP TALÁLKOZÁSA - A KÉPEK VALÓSÁGOS MÉRETE MEGVALÓSUL - LÉTRE JÖN-E VALÓS KÉP?

EGY LEHETSÉGES KÉP IDEÁJA UGYANE FAL EGY TÁVOLABBI RÉSZÉN SÍKBAN JELENIK MEG

A TEREM SZEMKÖZTI FALÁN EGY EGYSZERŰ TÁRGYAT HELYEZTEM EL

A munkákkal kapcsolatba hozható helyek a fogalomtárban vagy innen: minimal art - konstruktivizmus - koncept art - installáció