KONTEXTUS PROJEKT


„Nem létezik többé a „valóság hasonmása”, nincsenek már eszmei elképzelések - nincs már semmi, csak a sivatag!”

„A fekete négyzet fehér alapon volt a tárgynélküli érzet első kifejezési formája: négyzet=érzet, a fehér mező=a „semmi”, vagyis mindaz, ami ezen az érzeten kívül esik.”

„A négyzet változékony és új meg új formákat ölt, amelyek úgy rendeződnek el, ahogyan életrehívójuk, az érzet megszabja.” (Kazimir Malevics)

A végső kód: bináris 0:1 - fekete négyzet fehér alapon - minden kép közös alapja - a végső disztinkció. Dead line: az összes eddigi „kód” - a tükör stádium és a szimbólikus rend egész       tartományának végideje, amiben minden letűnik, hogy azután feltűnjön a jelentésvesztés örökidejű jelenében - megfizetve a vámot: lemondva értelméről, hogy a totális program /black box/ egy elemének jelölőjeként annak szerkezetében funkcionáljon tovább.

Az átkódolásban (digitalizáció) minden elveszítve alakját, mint az egész lehetőségét, végső alapelemeire (digit) hullik szét, hogy ennek mintájára épüljön fel újra meg újra, (önhasonlóság) „már csak saját alapképletének rákos metasztázisa”-ként. (Baudrillard)

Mindenhol kamerák - képek végtelen multiplikációit ontják.

A munkákkal kapcsolatba hozható helyek a fogalomtárban vagy innen: minimal art - konstruktivizmus - koncept art - hypertext - installáció