KONTEXTUS PROJEKT


Munkám több dimenziós kapcsolatban ábrázolja a napjaink domináns és szubdomináns viszonyai mellett, a szerepek és funkciók viszonyát.


domináns lat I. zene vmely hangnem ötödik foka és az azon felépülő hármashangzat II. 1. uralkodó (vmin) 2. kiemelkedő, kimagasló, kitűnő 3. túlsúlyban levő

szubdomináns lat el., zene vmely hangsor negyedik fokának, ill. a reá épített hármashangzatnak a neve

szub- lat előtagként: 1. a. m. aluli, vmi alatt levő 2. a. m. csökkent, nem kielégítő, hiányos 3. a. m. enyhébb 4. a. m. alsóbb rendű, alárendelt (ld. még sub-)

sub- ld. még szub-