Attalai Gábor
TENDENCIÁKRÓL ÉS TENDENCIÁINKRÓL A 70-ES ÉVEK VÉGÉRŐL NÉZVE
I. A VEZETŐ TENDENCIÁK SAJÁTOSSÁGAI
II. A VEZETŐ TENDENCIÁK BEFOLYÁSA
III. A TILTÁS
IV. AZ ÚJ FELISMERÉSEK HIÁNYA
V. AZ EGYÉN ÁLTAL TEREMTETT ÚJ MINTÁK SAJÁTOS SZUVERENITÁSA ÉS AZOK HOVATARTOZÁSA
VI. MURÁLIA ÉS KÖZTÉR MINT TENDENCIÁK
VII. A HETVENES ÉVEK VIZSGÁLÓDÓ TERMÉSZETÉRŐL
VIII. A NOSZTALGIA MINT TENDENCIA
IX. A LEHETŐSÉG

I. A VEZETŐ TENDENCIÁK SAJÁTOSSÁGAI

Köztudott, hogy a vezető tendenciák általában a gazdaságilag erős és dinamikus, vagy a politikailag hiperaktív közösségek felől érkeznek. Hátuk mögött olyan meghaladásra kész eszközökkel, amelyeknek mintaalakító képességük igen erős.

A mintaalakítás és az arra való reagálási készség ősrégi tulajdonsága az emberiségnek. Alapjában véve egész fejlődésünket ennek köszönhetjük. De míg a régi korokban a minták átvételének készsége és az ehhez szükséges tudás elismerést és megbecsülést élvezett (gondoljunk csak pl. arra, milyen erővel folyt a kémkedés a velencei tükörgyártás technikai–esztétikai értékeinek elsajátításáért), addig ma a minták átvétele és alkalmazása általában sehol és semmiféle elismerést nem vált ki (csak művészeti mintákról beszélünk!). Tudjuk leginkább azért, mert a magatartásformák értékelésének olyan érzékenyítését értük meg napjainkra, amilyennel az ember eddigi történelmében soha nem számolt. Kényeskedés és nüansz központi helyet kaptak a kultúrákban.

A vezető tendenciák sajátossága, hogy magukba akkumulálják bonyolult szövetű és magas színvonalú társadalmi hátterük struktúráját. Mindezeket a tényezőket magukban hordozó és kitükröző mintákat nem lehet akármi módon meghaladni.

A vezető hatalmak olyan leleményeket és jelenségeket hoznak létre – pl. gépjármű, rádió, televízió, film, repülés, űrhajózás –, amelyekre világszerte nagy igény van (már létrejöttük előtt is!), amelyekre az emberek vágyakoznak ugyan, de a hozzájuk szükséges eszközöket és szellemi feltételeket megteremteni nem tudják. Dédalosz többezer éves álmát a Wright testvérek realizálták először, hogy aztán a Boeing, a Douglas-féle vállalkozásokig bezárólag biztosítsák az amerikai repülés vezető szerepét a világon. Ennek a világtrendnek élenjáró koncepciójával és erejével szemben hiába lépett fel az angol-francia Concorde, vagy a szovjet Tupoljev szuperszónikus utasszállító gépeinek forgalomba állítása. A hangsebességnél gyorsabb utasszállítás éppen napjainkra akadt meg. Úgy tűnik, hogy az erők fokozott összevonása és az így nyert "meghaladások" még nem jelentik az adott világszínvonal túlszárnyalását.

Vajon milyen rejtett tartalékai vannak egy-egy vezető trendnek, hogy mindez így lehetséges? Feltehetőleg olyan bázison állnak, amely a jelen és a jövő eredményeit, szükségszerűségeit egyesíti. Képesek arra, hogy a közel, esetenként még a távoli jövőből is bizonyos monopóliumokat szakítsanak ki a maguk számára. Netán pontosan és előre tudják, hogy pl. drága lesz az üzemanyag, s hogy a fogyasztás csökkentése fontosabb és nehezebben leküzdhető probléma lesz, mint a sebesség növelése, az utazási idő csökkentése stb.

Kissé zavaró, hogy technikai, tudományos példákat is alkalmaznunk kell, de ezek számszerűségükből következően kézzelfoghatóbb analógiákat adnak, mintha pl. a filozófiából vett, vagy irodalmi, zenei hasonlatokkal élnénk.

A vezető tendenciák fontos jellemzője, hogy nagyon keményen őrzik és terebélyesítik pozícióikat. Kérlelhetetlenül diktálnak, olyan erővel, hogy az ellenükbe állított tényezők rendszerint hatástalanok maradnak.

A vezető tendencia képes azt a látszatot kelteni, mintha minden további új feltevés is csak az ő köreiből érkezhetne.

Egyedülálló készsége, hogy maga a tendencia egyben tartalma is lehet önmagának. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos művészeti irány, trend olyannyira zárt stílusforma- és tartalomszimbiózist képes alkotni, olyan egységet, hogy annak formai és stíluselemeit, jegyeit más tartalmakhoz, vagy tematikákhoz hitelesen nem lehet hozzárendelni.

A vezető tendenciák utolsó sajátosságaként még elmondhatjuk, hogy hiányosságaikat és problémáikat a külvilág elől nagy ügyességgel képesek elkendőzni. Így számos tévhit alakul körülöttük, melyek révén egy-egy tendencia glorifikált helyzetét biztosítani tudja. A vezető tendenciák épp a fentiekből kifolyólag kedvelik az interjú műfaját, amelyben az őszinteség és az intimebb részletek hangoztatásával minden félrevezető "felvilágosítás" megadható.

E tendenciák jelentős folyóirat-kultúrával rendelkeznek, amely nagy mértékben biztosítja befolyásukat, érdekeiket és üzleti hasznukat.

A fentiekben éppen csak érintettük mindazt, amiből következik, hogy a felsorolt sajátosságok mennyire objektív tények, s hogy mint ilyenek, mennyire valószerűen egzisztálnak. A következő fejezetben azt szeretnénk látni, hogy milyen hatással vannak a gyengébben fejlett, a kevesebb szellemi és gazdasági eszközzel rendelkező közösségekre.

TENDENCIÁKRÓL ÉS TENDENCIÁINKRÓL A 70-ES ÉVEK VÉGÉRŐL NÉZVE
I. A VEZETŐ TENDENCIÁK SAJÁTOSSÁGAI
II. A VEZETŐ TENDENCIÁK BEFOLYÁSA
III. A TILTÁS
IV. AZ ÚJ FELISMERÉSEK HIÁNYA
V. AZ EGYÉN ÁLTAL TEREMTETT ÚJ MINTÁK SAJÁTOS SZUVERENITÁSA ÉS AZOK HOVATARTOZÁSA
VI. MURÁLIA ÉS KÖZTÉR MINT TENDENCIÁK
VII. A HETVENES ÉVEK VIZSGÁLÓDÓ TERMÉSZETÉRŐL
VIII. A NOSZTALGIA MINT TENDENCIA
IX. A LEHETŐSÉG