ARTPOOL'S FLUXUS LIBRARY - ARTPOOL FLUXUS KÖNYVTÁR

Tót Endre (ed.): Tót Endre. Semmi sem semmi. Retrospektív 1965-1995. Endre Tót. Nothing Ainít Nothing. Retospective 1965-1995, Műcsarnok, Budapest, 1995 200 p., ill., color and b&w [szövegek/texts]

including:

Lehmann, Ulrike: Tót Endre és a hiány esztétikája. Endre Tót und die ästhetik der Absenz, in: Tót Endre (ed.): Semmi sem semmi. Retrospektív 1965-1995. Endre Tót. Nothing Ain't Nothing. Retospective 1965-1995, Műcsarnok, Budapest, 1995, 13-16.

Perneczky Géza: Tót Endre és a mentális monokrómia. Endre Tót and the Mental Monochromy, in: Tót Endre (ed.): Semmi sem semmi. Retrospektív 1965-1995. Endre Tót. Nothing Ain't Nothing. Retospective 1965-1995, Műcsarnok, Budapest, 1995, 21-35.

Strauss, Thomas: Tót Endre, az akcióművész. Endre Tót als Aktionkünstler, in: Tót Endre (ed.): Semmi sem semmi. Retrospektív 1965-1995. Endre Tót. Nothing Ain't Nothing. Retospective 1965-1995, Műcsarnok, Budapest, 1995, 17-20.

Szabadi Judit: A gesztus mint művészi öneszmélés, Tót Endre korai képeiről. The Gesture as the Artist's Self-Awakening, On Endre Tót's Early Pictures, in: Tót Endre (ed.): Semmi sem semmi. Retrospektív 1965-1995. Endre Tót. Nothing Ain't Nothing. Retospective 1965-1995, Műcsarnok, Budapest, 1995, 7-12.


Artpool´s Fluxus Library / Artpool fluxus könyvtár
General books, special issues or catalogs / Általános könyv, katalógus, folyóirat különszám
General articles, essays / Általános folyóiratcikkek, tanulmányok
Artists´ bibliographies / Művész-bibliográfiák
Publications about Fluxus in Hungarian / Magyar nyelvű fluxus bibliográfia