1971. június 8-15. - Műteremkiállítás II. (Csutoros Sándor, Demeter István, Haris László, Ilyés István, Molnár V. József és Parrag Emil kiállítása, katalógus)

1971. június 16 - július 6. - Műteremkiállítás III-V.

Bak Imre, Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Nádler István, Pauer Gyula, Tót Endre és Türk Péter kiállítása, katalóguslapok

Szentjóby Tamás: Paralel-kurzus tanpálya. - 1971. július 2.
Happening, avatási szertartás „A-B”

Tervezte: Szentjóby Tamás. Levezette Baksa-Soós János, Bene Gábor, Szentjóby Tamás. Közreműködött: Eleni Taxidu, Zója Karandata

[rajzvázlat]

„A kápolna a balatonboglári dombtetőn áll. Kis, ovális tisztás veszi körül, ahonnan nagy rálátás nyílik a tájra és a tóra. A kápolna hosszanti tengelyét a bejárat két részre osztja, egyik végében az oltárhely, a másikban a toronyfeljáró és a kórus emelete. A kápolna üres, csak az aktuális kiállítás képei függnek a falakon és egy happening-kellék áll a bejárattal szemben a fal mellett.
1. A happening résztvevői a zárt kápolna körül gyülekeznek.

2. E. T. és Z. K., akik ruhájukra a jelvényhelyre fehér papírzsebkendőt tűztek, sorban beengedik a résztvevőket, miután a küszöbön mindenki jobb karjának egy pontját mézzel bedörzsölik, közben a nőket balra, a férfiakat jobbra küldik.

3. Az ajtót ismét bezárják.
A résztvevők két csoportja a kápolna két végében gyülekezik.

4. B-S. a kórusról bejelenti, hogy közösen megfigyeljük a balatonboglári szabadesés egy esetét.
Sörösüveget ejt a magasból a kápolna kövére (de az üveg nem törik el).
Néhány másodperc múlva a kápolnakertből éles üvegcsörömpölés hallatszik. B. G. a toronyból, a „belső szabadesést” követően, kívül, a kapu előtti kőlapokra ejtett egy másik sörösüveget.
5. B-S. és Sz. körbejár, és minden résztvevő egyik talpára, így a sajátjukra is, tubusból ragasztócsöppet nyom. Ezt követően óvatosabban, inkább a másik lábukra nehezedve járnak.

6. A kápolna boltozatának közepén, egy lukon át a padlásról, B. nagyon lassan, cérnaszálon egy kis csomagot enged alá, valamivel fejmagasság fölé.
7. B-S. és Sz. kibontják a csomagot, amiben patikai ostyalapok vannak, és újból körbejárva a talpakra ragasztják, mindegyikre egyet, a sajátjukra is.
8. Baksa, a kápolna bejáratával szemben, a falnál álló posztamensre a happeninget megelőzően elhelyezett, két, egymásba illesztett papírhenger közül hol az egyiket, hol a másikat emeli fel, megmutatva, hogy üresek. Végül egyszerre emeli fel mindkettőt: camping gázmelegítő áll a posztamensen.
9. Sz. ciroksöprűt tart a gázmelegítő lángja fölé, majd az égő söprűvel meghatározatlan irányba söpörni kezdi a közben erőszakosan összetört sörösüveg cserepeit. A kialvó söprűt újra és újra meggyújtja, ez mindig alkalom arra, hogy a söprés iránya valamelyest változzon. Körülbelül két méterre az eredeti helytől kupacba söpri a cserepeket.

10. Baksa (az eredeti elképzeléstől eltérően, mely szerint kartávolságnyira a kupac mellé fekszik úgy, hogy öklét a cserepekre rakja) ráül a szilánkokra. Felkéri a résztvevőket, hogy figyeljék lélegzetét. Majd figyeljék saját lélegzetüket. Majd mindannyiuk lélegzetét. Lélegezzenek a nők egyszerre. A férfiak egyszerre.
11. Amikor belélegeznek a nők, ugyanakkor kilélegezzenek a férfiak, és viszont. Az egymásra utalt ki-be lélegzés percei után Sz. kinyitja a kaput, kimegy. Üvegcserepek a bejárat előtt.

(Szentjóby Tamás leírása a happeningről, közölve: AL 5, 1983. nyár, 14-15. o.)

1971. július 7-14. - Műteremkiállítás VI. (Cerovszky Iván, Orvos András, Prutkay Péter, Szemadám György kiállítása, katalógus)

1971. július 15-22. - Műteremkiállítás VII. (Ábrahám Rafael, Banga Ferenc, Csutoros Sándor, Galántai György, Haász István, Sáros András Miklós, Somlai Vilma, Swierkiewicz Róbert, Szabados Árpád, Szeift Béla, Szentirmai Zoltán, Várnagy Ildikó kiállítása, katalógus)

1971. július 23-30. - Műteremkiállítás VIII. (Berki Viola, Donáth Péter, Illés Árpád, Kováts Albert, Papp Oszkár kiállítása, katalógus készült)

1971. augusztus 1-7. - Műteremkiállítás IX. (A tervezett kiállítás helyett: Csutoros Sándor, Halmy Miklós, Koncz Béla, Gellér Brunó és Szeift Béla kiállítása)

1971. augusztus 24-31. - Műteremkiállítás XII. (Galántai György és Szeift Béla kiállítása)