[kápolna projekt] [kontextus 1971]

1971. május 7. – Galántai megtudja, hogy a tanács által tervezett munkák mégsem indulnak be.

1971. május 10. - A kápolnatárlatok nyári kiállítási programjának és dokumentációjának megbeszélése Budapesten. A nyomtatás lebonyolítása, valamint a szórólap és a katalógusborító költségeinek kifizetése Galántaira marad. A tervezett katalógusban az egyéni lapok költségeit a kiállító művészek fedezik.

1971. május - Elkészül a kiállítás-sorozat programjának szórólapja és a későbbi katalóguslapok borítója.
- A művek szállítása Budapestről és a kiállítások előkészítése

1971. június 14. - A Somogy Megyei Tanács VB Művelődési Osztályának balatoni főelőadója a Galántai által megküldött szórólapból értesül arról „hogy Balatonbogláron idén is, június 1-től szeptember 7-ig, számos alkotó műveiből, állandó jellegű kiállításokat és vasárnaponként műsorokat szándékoznak tartani”. Mivel a rendezvényekről hivatalosan nincs tudomása, postafordultával jelentést kér a Balatonboglári Községi Tanács elnökétől a kiállítások és műsorok engedélyeztetésével, tartalmával, valamint a szervezők és a résztvevők személyével kapcsolatban.

1971. június 25. - A Balatonboglári Községi Tanács elnöke a balatoni főelőadó levelére (június 14.) írott válaszában közli, hogy tudomása szerint a rendezvények fő szervezője Galántai György, aki a tanács szakigazgatási szerveitől a műsorokhoz engedélyt nem kért.
„[…] A kápolnát a Római Katolikus Egyháztól kapták meg használatra, amelyben az elmúlt évben több tárlatot, különböző műsoros esteket rendeztek.
A községi tanács részéről mi szívesen vettük, mivel ezáltal a Temetődomb, illetve a kápolnák környéke lényegesen rendezettebb, kulturáltabb körülmények közé került. Szinte teljesen megszűnt a korábbi nemkívánatos személyek táborozása az említett területen. […] – Kovács Sámuel, tanácselnök”

1971. július 8. - A Somogyi Néplapban cikk jelenik meg: „Törvénytelen úton néhány avantgarde. Bérelt kápolnában illegális kiállítások, műsorok” címmel. A szerző a kápolnatárlat szervezőinek felelősségre vonását és szabálysértési eljárás megindítását követeli az engedély nélküli kiállítások és propagandaanyagok terjesztése miatt.

1971. július 10. - A Somogy Megyei Tanács művelődésügyi osztályvezetője a lektorátusi, illetve minisztériumi engedélyek megvizsgálását kéri a községi tanács elnökétől. Ezek hiányában a kápolnatárlatok azonnali bezárására szólítja fel.

1971. július 12. - A balatonboglári községi tanács elnöke, a megyei Művelődési Osztály 1971. július 10-i rendelkezése alapján a kápolnatárlat működéséhez szükséges engedélyek megszerzéséig elrendeli a kápolnatárlatok beszüntetését és megtiltja mindennemű propagandaanyag felhasználását.

1971. július 12. - Galántai György indokolatlannak tartja a kápolna működését felfüggesztő községi tanácsi intézkedést, mivel a Képző- és Iparművészeti Lektorátus idevonatkozó rendelete csak a közületek által szervezett kiállításokra érvényes. Válaszlevelében a római katolikus egyházzal 1968. február 5-én szabályszerűen megkötött bérleti szerződésre hivatkozik, amelynek értelmében munkabemutató formájában kiállításokat is rendezhet.

1971. július 18. - A Magyar Hírlap Esztergomi László Keserédes barangolás a Balatonnál című cikkében a Somogyi Néplaphoz hasonlóan elítélő hangnemben reagál a kápolnatárlat eseményeire.

1971. július 20. - A Somogy Megyei Tanács VB Művelődési Osztály balatoni főelőadója - Galántai jóhiszeműségét kihasználva - „elrabolja” a kápolna bérleti szerződését, majd Galántai írásos felszólítására két nap múlva „hivatali felhasználás után visszaszármaztatja”.

1971. július 20-21. - Orvos András a Magyar Hírlaptól, Galántai György a Somogy Megyei Néplaptól sajtó helyreigazítást kér. A kiállító művészek szerint a cikkekben hivatkozott rendelet csak közületek részére írja elő az előzetes elbírálást. Az érintett sajtóorgánumok a Művelődésügyi Minisztérium és a Lektorátus szakvéleménye alapján a művészek kérelmét elutasítják.

1971. július 23. - A járási tanács osztályvezetője Galántai július 12-i fellebbezését elutasítja, mivel szerinte a propagandaanyagokkal (meghívóval, és egyéb módon) reklámozott, hivatásos előadók közreműködésével rendezett események meghaladják a munkabemutató jelleget. Többszörös szabálysértésre hivatkozva betiltja a tárlatok és a nyilvános műsorok rendezését.

1971. július 24. - A kápolnában járva Kazimir Károly felajánlja segítségét, és megígéri, hogy közbenjár Aczél Györgynél. Javasolja Galántainak, hogy írjon levelet Aczélnak.

1971. július 24. - A Szabad Európa Rádió „Gallicus reflektora” című műsora kommentálja a Somogyi Néplap július 8-i Törvénytelen úton néhány avantgarde című cikkét.

1971. július 24. - Az Állami Egyházügyi Hivatal feljegyzésben tájékoztatja az MSZMP KB Kulturális Alosztályát a „balatonboglári kriptakápolna felhasználásáról”.

1971. július 28–30. - Budapesten a „balatonboglári kápolnatárlat alkotói nevében”, Kerékgyártó István megszövegezésében, helyzetelemzés készül, amelyet kilenc művész ír alá. Az MSZMP KB-nak címzett levelet megküldik a Somogy Megyei Tanács elnökének, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatójának, a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti főosztályvezetőjének, a Somogyi Néplap és a Magyar Hírlap főszerkesztőjének is.

1971. július 29. - A Lektorátus igazgatóhelyettese felhívja a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának a figyelmét arra, hogy a balatonboglári „kápolnatárlatok” megrendezésére a hatályos rendeletekkel ellentétesen kerül sor. Mivel nincs hatásköre az engedély nélküli kiállítások megakadályozására, közli azt is, hogy az „intézkedés megtételére a Községi Tanács vagy felettes szerve illetékes”.

1971. augusztus 2. - Illés Árpád az idősebb generáció nevében aggódó baráti levelében óvatosságra és megfontoltságra inti Galántait és művésztársait: óva int happeningek tartásától, ami szerinte „őrültség, felelőtlen legénykedés és beláthatatlan súlyos következményekkel járhat”.
„Amennyiben a rendőrség a tárlatok megrendezését ellenzi, egy időre azokat meg kell szűntetni. Ugyanakkor meg lehet szerezni a megfelelő pártfogókat, akiknek a segítségével megfelelő engedéllyel, legálisan újrakezdhető lesz.”

1971. augusztus 5. - Aczél György közli Galántaival, hogy levelét „illetékességből” a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetőjének továbbította.

1971. augusztus 9/14. - Gádor Endre, a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetője, az Aczél Györgyhöz írott panaszbeadvánnyal kapcsolatban, előzetes tájékozódás céljából, személyes találkozóra hívja Galántait, amelyre augusztus 14-én kerül sor.

1971. augusztus 24-31. - Műteremkiállítás XII.
Galántai György és Szeift Béla kiállítása.
Műsor: augusztus 29-én Verdes Tamás színművész Vödrös Attila verseiből ad elő. Közreműködik Grundtner Gábor operaénekes.

Pap Gábor javaslatára egy, a magyar templomokról Tv-filmet készítő német forgatócsoport Boglárra látogat, és műsort készít a tárlatról, amelyet 1972-ben a saarbrückeni tévé többször levetít. (részlet a filmből)

1971. augusztus - A Körmendi család szóbeli hozzájárulásával az ismétlődően feltört kripta rendbe hozása befejeződik, zárható vasrács-ajtó készül.

1971. szeptember 1. - Petrigalla Pál látogatása Ungváry Rudolf társaságában

1971. szeptember 1. - Petrigalla Pál látogatása Ungváry Rudolf társaságában

1971. szeptember 25. - A Bogláron kiállító művészek, az avantgárd művészek képviseletében találkozót készítenek elő a Fiatal Művészek Klubjába, melyre meghívják a KISZ, a Művelődésügyi Minisztérium, az MSZMP KB és a Lektorátus képviselőit. A tervezett találkozóhoz – melyet a művészek részéről Orvos András szervez – tizennégy művész, kritikus aláírásával vitaindító referátum készül.
Az eredetileg október 11-re tervezett nyilvános esemény elmarad, helyette - többszöri egyeztetés után - október 26.-án, az MSZMP székházában kerül sor egy megbeszélésre.

1971. szeptember 28. - Vadas József kritikus az MSZMP KB felkérésére véleményezi a kápolnatárlat résztvevőinek referátumát

1971. október 26. - A kultúrpolitika és az avantgárd művészek képviselőinek megbeszélése az MSZMP KB székházában. A részt vevő művészek: Bak Imre, Csáji Attila, Galántai György, Haraszty István, Orvos András és Pauer Gyula; az MSZMP KB Kulturális Alosztály képviseletében Tóth Miklós (előadó), Művelődésügyi Minisztérium Képzőművészeti Osztályától Csorba Géza (osztályvezető-helyettes), a Képző- és Iparművészeti Lektorátus képviseletében Ormos Tibor (igazgató) és Bartha Éva (igazgatóhelyettes), a Fiatal Képzőművészek Stúdiójától Kádár János Miklós (KISZ-titkár). A párt és állami szervek képviselői a művészekkel megegyeznek abban, hogy 1972-től zsűriztetik a kiállítási anyagokat.

1971. november 15. - A balatonboglári tanácselnök Galántai Györgyöt hivatalos tárgyalásra kéri a kápolnatárlat további sorsának megbeszélése érdekében. A találkozóra december 21-én kerül sor.

1971. november 17. - A Somogy Megyei Múzeumok igazgatóhelyettese a megyei párttitkár felkérésére – elsősorban a megjelent sajtócikkek alapján – véleményezi a balatonboglári kápolnatárlatokat.

1971. november 18. - Kaposvárott, az MSZMP Somogy Megyei Propaganda és Művelődésügyi Osztályának kibővített értekezletén Aczél György a kápolnatárlatok ügyével is foglalkozik.

1971. december 21. - A balatonboglári tanácselnök által kezdeményezett megbeszélésen Galántain kívül a megye és a járás képviseletében is részt vesz egy-egy illetékes. Mivel nem jutnak megegyezésre és feljegyzés sem készül, ezért Galántai a találkozón kifejtett álláspontját, terveit körlevélben foglalja össze, és megküldi a résztvevőknek.

1971. december 28. - A pártközponti találkozón (október 26) történt megegyezés értelmében Galántai 1972 májusára megkéri a lektorátusi zsűrit.