1972. július 2. - Galántai a kápolna magánterületté nyilvánítását KÁPOLNA = MŰTEREM feliratú, 146 példányos számozott „levélmű” postázásával hozza az érintettek tudomására

1972. július 6-9. - "DIREKT HÉT" kiállítás, akciók és események (Pauer Gyula és Szentjóby Tamás szervezésében). Résztvevők: Beke László, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszti Miklós, Haris László, Háy Ágnes, Hencze Tamás, Lajtai Péter, Legéndy Péter, Molnár V. József, Pauer Gyula, Rajczi Margit, Szentjóby Tamás, Tót Endre. [életképek: 1, 2]

Pauer Gyula és Szentjóby Tamás felhívása a „Direkt hétre” és az „Avantgard Fesztiválra”

„Pauer Gyula barátomat - aki azokban az években fejlesztette ki pszeudo szobrászati vagy pszeudo művészeti elméletét és gyakorlatát - meghívták a villányi kőbányába kivitelezni egy munkáját. Engem nem hívtak meg, de mégis odamentem Gyulával, ahonnan aztán néhány nap múlva elüldöztek. Mint később megtudtam, főként azért, mert az a rémhír terjedt el a pécsi hivatalban, hogy nekem ez csak ürügy ahhoz, hogy disszidáljak Jugoszláviába. Hát ez eszem ágában sem volt, mert tudtam, hogy nem sikerülhet az ilyesmi: Mindenesetre engem onnan elzavartak, de még előtte sikerült Gyulával tisztáznunk azt, hogy Balatonbogláron a kápolnában szervezhetnénk egy műveletet, amelynek azt a címet adtam, vagy adtuk, hogy „Direkt hét”. Ezzel rögtön kifejezésre akartuk juttatni azt, hogy nem egy közvetett viszonyt állítunk fel a publikum és a mű között, hanem egy direkt kapcsolat kell, hogy kialakuljon. Ez alatt azt értettük, ebben a képromboló gondolkodási körben élve, azt akartuk, hogy a mű ne elszigetelve álljon a publikummal szemben, és ne egy kontemplatív, vagyis közvetett viszony jöjjön létre, hanem minden, ami ebben a keretben van, szervesen épüljön egybe. Így aztán röviden megfogalmaztuk az alapeszmét, és írógéppel sokszorosítottuk, majd elküldtük azoknak, akikről úgy gondoltuk, hogy valamilyen módon ebbe a direkt műveletbe be tudnak lépni.”
(Interjú St. Auby Tamással, 1998)

A kiállításon bemutatásra került többek között:

Beke László: Véletlennapló
Erdély Miklós: Rőzse a tüzelőanyagok proletárja
Legéndy Péter: Szilvásgombóc - Fellebbezési űrlap és űrlapkitöltési akció
Pauer Gyula: Szobor - Marx-Lenin - Mobilprojekt - Pszeudo reklám
Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat, büntetésmegelőző autoterápia
Szentjóby Tamás: Tűzvész makett (prevenció)
Tót Endre távirata és levele

Pauer Gyula: Agitációs program
„Intenzív kurzust, egy úgynevezett agitációs programot tartottam a közönségnek. Ez úgy nézett ki, hogy letettem egy széket a falhoz, és a székkel szembe állítva elhelyeztem további négy-öt széket. A kápolnába betérőket leültettem oda, és velük szemben elkezdtem magyarázni a műveket. Próbáltam propagandát csinálni a kiállított műveknek és a művészeknek. Történetesen egy ilyen alkalommal beült oda egy hivatalnok is, nejloningben, szürke nadrágban. Nem vettük észre, hogy egy szürke Volgával vagy Pobedával, vagy valami ilyesmivel jött el. Lényeg az, hogy leült oda, és végighallgatta a szövegemet. Valamennyiünkben megvolt az a fajta lendület, hogy egy kicsit provokáljuk azt a begörcsösödött, betokosodott gondolkodásmódot. És a provokációt sokféleképpen véghez lehetett vinni…” (Interjú Pauer Gyulával, 1998)

1972. július 8. - A „DIREKT HÉT” keretében a Budapesten betiltott Avantgárd Fesztivál résztvevőinek előadásai, akciók, események.