2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN

A Budapesti Tavaszi Fesztivál mottójához ("Életre kelt hagyomány az elektronikus korban") valamint "az Olvasás Éve Magyarországon" programhoz kapcsolódóan az Artpool Művészetkutató Központ a "Lehetetlen év" első tanulmányi kiállítását

AZ EGYSÉGES OLVASÁSI MÓD

címmel tervezi 2001. március 19 - 30. között
az Artpool P60-ban és az interneten.


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Felhívás művészekhez, tudósokhoz és politikusokhoz !!!


"AZ EGYSÉGES OLVASÁSI MÓD" című kiállításra
beadható/küldhető bármilyen médiumban, bármilyen információ vagy
dokumentum művekről, tervekről, elképzelésekről stb.
a flusseri értelmezés szerint.


határidő: 2001. 03. 01.

----------------------------------------------------------------

Vilém Flusser magyar nyelvű publikációi az interneten:

http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html

----------------------------------------------------------------


A festészet sokkal régebben létezett, mint azt eddig gondolták. A kutatók Zambiában minden eddiginél jóval korábbi (350-400 ezer éves) bizonyítékokat találtak a korai emberfélék művészeti tevékenységére [BBC News]. A modern ember (Homo sapiens) legkorábbi ismert leletei mintegy 130 ezer évesek. Százezer évnél nem régebben hagyták el a ma is élő modern emberek ősei afrikai hazájukat és népesítették be a Földet, 40 ezer évvel ezelőtt Európát [Nature Science Journals]. Egy francia és egy spanyol barlangban jégkorszaki csillagtérképeket találtak, amelyről úgy vélik, 16 500 évvel ezelőtt készült. A rajzok hűen érzékeltetik távoli őseink művészi tehetségét, de ezenkívül látványosan jelzik tudományos ismereteiket is. A lascaux-i barlangrendszer bejáratának közelében fantasztikus bölényrajz található. A rajzon a bölény fejétől hátrafelé a Fiastyúk csillaghalmaza figyelhető meg [Institute for Interdisciplinary Studies].


"Az ábécé feltalálásának háttérszándéka az volt,
hogy meghaladjuk a mágikus-misztikus ("prehisztorikus") tudatot, és
egy új ("historikus") tudatnak biztosítsunk helyet. Az ábécét a történeti tudat kódjaként találták fel. Ha feladnánk az ábécét, ezt minden bizonnyal azért tennénk, mert a magunk részéről a historikus tudatot iparkodunk meghaladni. Belefáradtunk a fejlődésbe, s nemcsak belefáradtunk: a historikus gondolkodás őrültnek és gyilkosnak mutatkozott. Ez a valódi oka (nem pedig az ábécé technikai hátrányai), amiért készek vagyunk lemondani erről a kódról. [...]

Ősember elődeink, akik kiszedegették egymásból a bolhákat, intelligens lények voltak. A tyúkok is intelligensek: kiszemezik a kukoricát a kupacból. Az író ember a tollasok közé sorolható. Tolla van és csipeget. Olvasni pedig két módon lehet: kritériumok szerint (tudjuk, mit kell csipegetni), vagy válogatás nélkül. [...]

A talányfejtő olvasásról, ahogy azt a tudomány az interpretáló, kritikai olvasás alternatívájául felkínálja, kiderült, hogy titkos kritikai olvasás. Ezzel az olvasás alapja, az olvashatóságba (az első feltétel nélküli megfejtésébe) vetett hit rendült meg. Mégis lehetséges ebből az olvasási válságból egy egészen új olvasási módot kibontanunk, hogy a jövőben mégis tovább olvashassunk. [...]


Az új olvasási mód esetében döntő, hogy a világot és mi magunkat értelmetlennek (abszurdnak) tekintsük, és hogy a világot és magunkat szemcsézve, e szemeket utóbb valami értelmes dologgá rakjuk össze. Az új olvasó (és a mesterséges intelligenciák) számára odakint és idebent nem léteznek jelek, amelyek bármit is jelentenének: semmi sem áll mögöttük. [...]

A régi olvasási módból az újba való átmenetkor a történeti, értékelő, politikai tudatból átugrunk a kibernetikai, értelemadó, játékos tudatba. A jövőben ezzel a tudattal fogunk olvasni. [...]

Esetükben a "jelen", "jövő", "múlt", de mindenekelőtt a "távolság" és "közelség" fogalmak új értelmet nyernek. A relativitáselmélet az új jelentések megtanulásában ugyan segítségünkre lehet, de ezeket egzisztencializálnunk kell. Ha ezt megpróbáljuk, akkor jóval nagyobb hatást gyakorol ránk az időfolyam átfordítása, mint a tér beolvadása a képekbe: többé nem a múltból a jövőbe, hanem a jövőből a jelenbe vezet az út. A "jövő" és a "lehetőség" szinonimákká válnak, az "idő" azonos lesz a "valószínű"-vel, a "jelen" pedig a lehetőségek megvalósulása lesz képek formájában. A "jövő" a lehetőségek multidimenzionális bokrává válik, amely ágaival
a lehetetlenig fut ki, gyökerében pedig mint jelenbeni kép
valósul meg. A "tér" nem más, mint ennek a bokornak a topológiája."


[2001] [utópia] [lehetetlen] [kiállítás] [Artpool] [kereső]