A MAGYAR KAPCSOLATMŰVÉSZET ÉS
KÜLDEMÉNYMŰVÉSZET KRONOLÓGIÁJA

 

[bevezető]  [1956-1969]  [1970-1979]  [1980-1989]  [1990-1998]english

MŰVÉSZETI KAPCSOLAT és KAPCSOLATBÓL MŰVÉSZET

("... meg kell jegyeznünk, hogy a művésznek, aki két életet él: azt, amelynek semmi értelme nincs, és a művészi életet, amely az elsőnek is értelmet ad, két esélye van: vagy a mindent akarja, hogy kitöltse vele az ürességet, vagy a semmit." William S. Wilson)


Megjegyzések a magyar kapcsolatművészet kronológiájához

Magyarországon a kapcsolatművészet tanulmányozásának igénye először a "mail art mozgalom" feldolgozásakor (Perneczky Géza) merült fel, aminek előzményeit és rokon változatait is bőven megtalálhatjuk. Ha a művészetnek ezt a marginális területét meg akarjuk érteni akkor jó, ha megismerkedünk a "kapcsolatművészet" fogalmával.

A "kapcsolatművészet" elvileg mindenki számára elérhető, személyes, együttműködő, interaktív, a kommunikációra építő, kutatásra irányuló, nyitott a véletlenre, játékos, egyszerű eszközöket használ, nem törekszik kizárólagosságra, nincs áru- vagy intézményes értéke, a személyes produkciót eszközként használja, és kulturális célja van. A "kapcsolatművészet" módszere, hogy a feladó az információit azoknak az együttműködőknek osztja szét, akik gazdagítva továbbítják azt, mint a tudományos eszmecserében.

A keleteurópai információszegény környezetben a "kapcsolatművészet" létrejött ugyan, de még nem lett nevén nevezve, így sokféle eltérő formában várja felfedezését. Miután megismertük a már tanulmányozható Fluxust, a konceptuális művészetet, Ray Johnson kapcsolatművészetét és az előzményeket, akkor a rendelkezésre álló dokumentumokból létrehozhatunk egy kronológiát. A kronológia lehet az egymástól ugyan távoli de esetenként egyidejű történések közötti összefüggések keresésének eszköze. ("Nem hiszem, hogy megállapítható a New York Correspondence School alapításának pontos dátuma, de a tevékenység jóval azelőtt kezdődött, hogy bármiféle nevet kapott volna." Ray Johnson)

Maciunas (USA) diagramja szerint a konceptuális művészet egyik előzménye a Fluxusnak. A Fluxus Ray Johnson esetében kapcsolatművészet. A 70-es években a magyar konceptualista művészek egy része johnsoni értelemben kapcsolatművésznek tekinthető. Johnson levelező iskolája (New York Correspondence School) Erdély Miklós Kreativitás körére is emlékeztethet, Fan Klubjai megfelelhetnek az Indigó Klubnak stb. A nemzetközi hálózatban az elődök Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, a dada és John Cage. A magyarországi kapcsolatművészet előzményének tekinthetjük Kassák Lajos nemzetközi aktivista levelezését (például művet cserél Kurt Schwittersszel, postán) és Moholy-Nagy László képeslapjait, vagy az 1920-as években telefonon készült műveit. Jó, ha emlékezünk még Tamkó Sirató Károly (Charles Sirato) Dimenzionista Manifesztumára (1936), amit többek között Duchamp, Picabia és Moholy-Nagy is aláírt. A dimenzionista művészeti elv lényege: "Deduktív a múlt felé. Induktív a jövő felé. Élő a jelenben. ...Az ember...maga lesz a központja és alanya a műalkotásnak,..." A Robert Filliou-tól köcsönzött kedvelt mail-art felirat az "ETERNAL NETWORK", a VÉGTELEN HÁLÓZAT, a "ping-pong ütővel a labdát állandó mozgásban tartani" (Ray Johnson) vagy az "ön-összeszerelő elv" (Erdély Miklós) ugyanannak a másik világnak a kifejezései. A "varázsszó" amelyet minden működésben megtalálunk: a KAPCSOLAT, az új "varázseszköz" pedig napjainkban az internet.

A kronológia adatainak kiválasztásánál fontosnak tartottam, hogy olyan nézőpontot vegyek fel, ahonnan a téma egész spektruma belátható. Azt gondolom, hogy a jövőben sok különböző nézőpontú kronológia keletkezik majd, amelyek a megfelelő dokumentumoknál összekapcsolhatók lesznek. Fontos, hogy az egyes kronológiák csak feljegyezzenek és ne értékeljenek. Egy-egy dokumentum értékét az adja majd, hogy hány szempont szerint értelmezhető.

(Galántai György, 1998)


Az Artpool dokumentációjára támaszkodva összeállította Galántai György, 1998-ban.
Felhasználás esetén a forrást kérjük feltüntetni!


[mail art főlap] [aktuális események ] [artpool] [kereső]