THREES AND TRINITIES HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

György & Júlia Galántai: Speech of the Third Type - Silence. 1984 /
Galántai György & Júlia: A harmadik típusú beszéd - a hallgatás. 1984
(“Border Signs” symposium / „Határjelek” szimpozium, Breitenbrunn)