HYPER TEXT
+ MULTI MÉDIA


Index

Előszó
Az Egységes Adatstruktúra Kora

VANNEVAR BUSH
Út az új gondolkodás felé
(Ahogy gondolkodhatnánk)

TED NELSON
Hipervilág, a szellem új otthona

GEORGE P. LANDOW
Hypertextuális Derrida, posztstrukturalista Nelson?

Bibliográfia

Függelék

IAN FELDMAN
A Xanaduról

CHUCK CLIFTON
Douglas Engelbart

Hypermédia kronológia

Utószó
A gondolkodás médiuma

Jegyzetek


a szövegeket válogatta, az előszót és az utószót írta, valamint a kronológiát és a jegyzeteket összeállította: Sugár János

a szövegeket fordította: Ivacs Ágnes és Bartha Gabriella

oktatási segédanyag, megjelent az Artpool Füzetek sorozatban (Artpool, Budapest, 1996, második javított kiadás: 1998)

felelős szerkesztő: Klaniczay Júlia