Newkapolcs Gallery / Újkapolcs Galéria
7-12 July 1991. július 7-12

THE FIRST TEST EXHIBITION OF THE FIRST GALLERY IN KAPOLCS

The “guest exhibition” of PAJTA GALLERY in Salföld included György GALÁNTAI’s colour Xerox prints entitled “Interleg Spaces” and his chrome steel sculpture entitled “Interleg Sounds”. (The exhibition’s material was first displayed in 1989 in the DAAD Gallery in Berlin). (poster)Artpool’s neon signboard will begin its operation with a text by Vilém Flusser:


AZ ELSŐ KAPOLCSI GALÉRIA ELSŐ PRÓBAkiállításA

A salföldi PAJTA GALÉRIA "vendégkiállítása": GALÁNTAI György ”Lábközi terek” c. szines xerox nyomatai és a ”Lábközi hangok” c. krómacél hangszobra. (A kiállítás anyaga először a berlini DAAD Galériában volt bemutatva 1989-ben).
(plakát)Az Artpool fényújság Vilém Flusser szövegével kezdi meg működését:


// NATURE AS A WHOLE // IS A SYSTEM / IN WHICH INFORMATION DISINTEGRATES PROGRESSIVELY ACCORDING TO THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS // HUMAN BEINGS STRUGGLE AGAINST THIS NATURAL ENTROPY / NOT ONLY BY RECEIVING INFORMATION BUT ALSO STORING AND PASSING IT ON - IN THIS RESPECT THEY DIFFER FROM OTHER FORMS OF LIFE - AND ALSO BY DELIBERATELY CREATING INFORMATION // THIS SPECIFICALLY HUMAN AND AT THE SAME TIME UNNATURAL ABILITY IS CALLED 'MIND', AND CULTURE IS ITS RESULT, I.E. / IMPROBABLY FORMED, INFORMED OBJECTS //

video

// A TERMÉSZET MINT EGÉSZ / OLYAN RENDSZER / AMELYBEN AZ INFORMÁCIÓK A MÁSODIK TERMODINAMIKAI ELVNEK MEGFELELŐEN ÁLLANDÓAN FELBOMLANAK // AZ EMBER SZEMBESZEGÜL EZZEL A TERMÉSZETI ENTRÓPIÁVAL / AMIKOR AZ INFORMÁCIÓKAT NEMCSAK BEFOGADJA ... TÁROLJA ÉS TOVÁBBADJA / HANEM - ÉS EBBEN AZ ÖSSZES TÖBBI ÉLŐLÉNYTŐL KÜLÖNBÖZIK - SZÁNDÉKOSAN IS ELŐÁLLÍT INFORMÁCIÓKAT // EZT A SPECIÁLISAN EMBERI ÉS EGYBEN TERMÉSZETELLENES KÉPESSÉGET "SZELLEMNEK" HÍVJÁK, ÉS ENNEK KÖVETKEZMÉNYE A KULTÚRA: NEVEZETESEN / VALÓSZINŰTLENÜL FORMÁLT, INFORMÁLT TÁRGYAK //

videoNewkapolcs Gallery - 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | > 2009

Újkapolcs Galéria - 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | > 2009

Galántai biography | Artpool 1979-1991 / 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | search

Galántai életrajz | Artpool 1979-1991 / 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | kereső