Installation Project 98 · Installáció Projekt 98
(1) Mióta készítesz installációt?

Installációt, mint önálló művészi formát 1977 óta készítek.

(2) Mivel indokolod, hogy installációt készítesz, és nem valami mást?

Nem csak installációkat készítek.

(3) Mit gondolsz a munká(i)dról?

Installációs műveim legfőbb jellemzője, hogy efemerek/ mulandók. Legtöbbjük egyszerre installáció és könyv(munka).

(4) Milyen különbségeket látsz az általad ismert installációk és a saját munkád között?

Kevés más művet ismerek, amelyek egyszerre installációk és könyvek. Buzz Spector: Kipakolom a könyvtáram c. művét ismerem, habár ez egy installáció dokumentációja.

(5) Mit gondolsz a hagyományos mű és az installáció viszonyáról?

A kapcsolat a hagyományos mű és az installáció között az, hogy míg a műtárgyakat lehet installálni, addig az installációt kell.

(6) Mi határozza meg az installáció méreteit és anyagait?

Egy installáció méretét és anyagát az installáció alkotóelemei határozzák meg, a tér, amelyben létrejön, annak a médiumnak a korlátai, amelyben megvalósul, valamint az eredeti koncepció/inspiráció.

(7) Tudnál-e mondani egy legkisebb és egy legnagyobb installációt?

Saját műveim közül az "Ezer szó", 1991-ből a legnagyobb (1000 lap, melyek mérete változó, maximálisan 15x20 láb) és a "MIW" 1984-ből ( egy kísérleti rajz réz-stencil, homok és szórófesték alkalmazásával) valószínűleg a legkisebb (mintegy 30 cm2) Az "Ezer szó" digitális verziója látható az Interneten: a http://spot.Colorado.EDU/~johnsonoja/Home.html címen

(8) Van-e olyan tárgy vagy idea, amely nem installálható?

Valószínűleg nincs.

(9) Milyen szerepe van a környezetnek az installálásban?

Ez függ a mű paramétereitől. Ha nyitottak a változtatásra, akkor a környezet jelentős tényező lehet. Néhány esetben a környezet meghatározó szerkezeti sajátosságává válhat a műnek. A legtöbb esetben a környezet hatással van a mű életére/élményére/befogadására. A többi esetben ez elhanyagolható.

(10) Látsz-e valamilyen okot, ami az installáció lehetőségeit korlátozza?

Egy adott politikai helyzet korlátozhatja egy installáció lehetőségeit. Vagy például a helyszín anyagi/materiális vonzatai nem felelnek meg az adott koncepció elvárásainak.

(11) Szívesen készítesz-e felkérésre vagy megrendelésre installációt?

Alkalomadtán igen.

(12) Mi a véleményed az installáció megőrzéséről?

Miért ne? Rövid életű/mulandó installációkat készítek, ha valaki meg akarná őrizni ezeket, azt hiszem, jó lenne. Leszámítva azonban azokat az installációkat, melyek több változatban is létrehozhatók, valószínűleg előbb vagy utóbb darabokra esnének.

(13) Megállapítható-e, egy installáció értéke és milyen módon?

Ismét: miért ne? Rövid életű/mulandó természeténél fogva egy installáció értéke elsősorban az esztétikai, nem pedig az anyagi minőség oldaláról határozható meg. Az egyes alkotórészek és a dokumentáció értéke azonban mint "műtárgyé" pénzben is kifejezhető.

(14) Egy dokumentumban megőrzött installációra milyen szerzői jogok érvényesek?

(Ez egy irányított kérdés, ugye?) A szerzői jog alkalmazható, ha a mű jogvédett. Ha nem az, akkor akkor kell róla beszélni, ha valaki sajátjaként más eredeti munkáját akarja értékesíteni. De ez a hagyományos művészeti formáknál is ugyanígy felmerül.

James JOHNSON (USA)

work/munka