[tartalom] [sajtóvisszhang] [szakrális integrál]

[english]

A kiadvány pdf változata itt olvasható vagy innen letölthető (25MB)

Törvénytelen
avantgárd

Galántai György
balatonboglári
kápolnaműterme
1970-1973

Szerkesztette
Klaniczay Júlia és Sasvári Edit
Artpool-Balassi, 2003

Az 1970 és 1973 között Galántai György balatonboglári kápolnaműtermében zajló művészeti eseménysorozat a közelmúlt magyar művészettörténetének – nemzetközi összehasonlításban is – egyedülálló jelensége, mely korabeli jelentőségéhez és a fellelhető dokumentáció bősége ellenére mindmáig a szakmai érdeklődés perifériáján maradt.

Kiadványunk az első lépés a kápolnaműterem történetének feldolgozásában. A cél nem a Bogláron készült műalkotások, kiállítások és művészeti akciók művészettörténeti elemzése, hanem az eddig feltárt források publikálása és az események történeti/kultúrpolitikai kontextusba helyezése volt.

A 460 oldalas kötetet Sasvári Edit - a rendszerváltás után feltárhatóvá vált levéltári anyagra alapozott - úttörő jelentőségű kultúrpolitikai háttértanulmánya vezeti be.

A következő fejezetben Galántai György a kápolnaműtermében zajló művészeti eseménysorozatot, mint első „intézmény” projekjét írja le áttekinthető egyszerűséggel. Beke László szerint: Galántai „hallatlanul informatív és - a szemtanú, sőt résztvevő szubjektív nézőpontjához illően - rendkívül színesen megírt visszaemlékezése a kápolnatárlatok történetének elsődleges forrását jelenti”.

Az Eseménytörténet fejezet a négy „boglári év” művészeti eseményeit naplószerűen mutatja be többszáz, most először közölt, részben színes fotó, az események/akciók eredeti szöveges dokumentumai és a művészek rövid visszaemlékezéseinek felhasználásával, pontos hivatkozásokkal a kutatás során számba vett összes forrásra.

Az eredeti dokumentumokból kirajzolódó képet árnyalja a korabeli résztvevőkkel, negyedszázaddal a kápolna bezárása után, 1998-ban készített visszaemlékező interjúk rövid fejezete.

A hatalom és az avantgárd művészet viszonya iránt érdeklődő olvasó számára revelációként fog hatni az a 165 dokumentum, amely Galántai György a hivatalokkal és művészekkel folytatott korabeli levelezése és a „hatósági háttérmunka” eredményeképp keletkezett.

A kötetet az eddigi kutatás során feltárt teljes levéltári forrásanyag regisztere, a balatonboglári kápolnatárlatok irodalomjegyzéke, valamint a névmutató zárja.

ISBN 963 506 417 9 -- A/4, 460 oldal


TARTALOM

Előszó - 7
(Klaniczay Júlia és Sasvári Edit)

A balatonboglári kápolnatárlatok kultúrpolitikai háttere
(Sasvári Edit) - 9

Véletlen pillanatképek 1970-1973
(összeállította Galántai György) - 39

Hogyan tudott a művészet az életben elkezdődni?
Adalékok a boglári történethez
(Galántai György) - 43

Eseménytörténet 1966-1974
(Bényi Csilla, Galántai György, Sasvári Edit) - 91

A résztvevők visszaemlékezései
(az interjúkat készítette és sajtó alá rendezte Sasvári Edit) - 193

Dokumentumok
(sajtó alá rendezte Sasvári Edit) - 211

Levéltári forrásjegyzék
(Sasvári Edit) - 407

Artpool Művészetkutató Központ - 407
Érseki Levéltár, Veszprém - 425
Fővárosi Bíróság Irattára - 426
Magyar Országos Levéltár - 427
MTA Könyvtár Kézirattára, Aczél György Kézirathagyaték - 429
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet - 430
Somogy Megyei Bíróság Irattára - 430
Somogy Megyei Levéltár - 430
Történeti Hivatal - 437

Irodalom - 443

Névmutató - 451


Sajtóvisszhang, publikációk

Antal István - Törvénytelenül (Balkon, 2003.03.05)

„Amire allergiás volt a belügy” (Magyar Narancs, 2003.03.10.)

Hajdu István: Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnamuterme, 1970-1973 / Illegal Avant-garde: The Balatonboglár Chapel Studio of György Galántai 1970-1973.

visszhang - hajdu (Magyar Narancs, 2003.03.10.)

Pap Vera Ágnes könyvismertetése (pdf)
(eredetileg az Artitura.hu-n „Korszakjelzők képekben” címmel, 2003.03.19.)

Bárdos Deák Ágnes: Bezárhatatlan mű (Litera.hu, 2003.03.21.)

P. Szabó Ernő: Az emlékezet törvénytelen útjai. Balatonboglár, 1973-2003. · Beszélgetés Szemadám György festőművésszel (Magyar Nemzet, 2003.04.14.)

Ferch Magdolna: Kápolnamítosz. Balatonboglári avantgárd - a hatalom tükrében (Magyar Nemzet, 2003.07.19.)

Petőfi Rádió, 2003.07.09. - Szellemjárás - Magyar avantgárd a 70-es években, A műsor résztvevői: Klaniczay Gábor, Sasvári Edit, St.Auby Tamás

P. SZABÓ ERNŐ - Beszélgetés a balatonboglári kápolnatárlatokról, egy könyvről és az emlékezet útjairól (Új Művészet, 2003. augusztus)

Martos Gábor: Barátságos bánásmód - ZÁRÓJEL (Népszava, 2003. augusztus 26.)

Martos Gábor: Az avantgárd törvényesítése (Népszava, 2003. szeptember 13.)

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: Paradigmaváltás a képzőművészetben (ÉS, 2004. 03.16.)

K. Kabai Lóránt: „Boglárt a mai napig második főiskolámnak tekintem” (Új Holnap [Miskolc], 2004/1 [tavasz], 161–163.)

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Klaniczay Júlia – Sasvári Edit Törvénytelen avantgárd című könyvéről (Holmi, Vol. 16, No. 10, 2004, pp. 1309-1319. o.) Újraközölve in: Havasréti József - SZÉTESŐ DICHOTÓMIÁK - Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban, Gondolat Kiadó – Artpool – PTE Kommunikáció- és Média-tudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 2009, pp. 77-95.

György Péter: A hely szelleme (BUKSZ, 16. évfolyam, 4. szám, 2004 tél, 328-335. o.)

Törvénytelen avantgárd - Kossuth Rádió / Gondolat-jel

A kiadvány pdf változata itt olvasható vagy innen letölthető (25MB)