[tartalom] [sajtóvisszhang] [szakrális integrál]

[english]

A kiadvány pdf változata itt olvasható vagy innen letölthető (25MB)

Törvénytelen
avantgárd

Galántai György
balatonboglári
kápolnaműterme
1970–1973

Szerkesztette
Klaniczay Júlia és Sasvári Edit
Artpool–Balassi, 2003

Az 1970 és 1973 között Galántai György balatonboglári kápolnaműtermében zajló művészeti eseménysorozat a közelmúlt magyar művészettörténetének – nemzetközi összehasonlításban is – egyedülálló jelensége, mely korabeli jelentőségéhez és a fellelhető dokumentáció bősége ellenére mindmáig a szakmai érdeklődés perifériáján maradt.

Kiadványunk az első lépés a kápolnaműterem történetének feldolgozásában. A cél nem a Bogláron készült műalkotások, kiállítások és művészeti akciók művészettörténeti elemzése, hanem az eddig feltárt források publikálása és az események történeti/kultúrpolitikai kontextusba helyezése volt.

A 460 oldalas kötetet Sasvári Edit – a rendszerváltás után feltárhatóvá vált levéltári anyagra alapozott – úttörő jelentőségű kultúrpolitikai háttértanulmánya vezeti be.

A következő fejezetben Galántai György a kápolnaműtermében zajló művészeti eseménysorozatot, mint első „intézmény” projekjét írja le áttekinthető egyszerűséggel. Beke László szerint: Galántai „hallatlanul informatív és – a szemtanú, sőt résztvevő szubjektív nézőpontjához illően - rendkívül színesen megírt visszaemlékezése a kápolnatárlatok történetének elsődleges forrását jelenti”.

Az Eseménytörténet fejezet a négy „boglári év” művészeti eseményeit naplószerűen mutatja be többszáz, most először közölt, részben színes fotó, az események/akciók eredeti szöveges dokumentumai és a művészek rövid visszaemlékezéseinek felhasználásával, pontos hivatkozásokkal a kutatás során számba vett összes forrásra.

Az eredeti dokumentumokból kirajzolódó képet árnyalja a korabeli résztvevőkkel, negyedszázaddal a kápolna bezárása után, 1998-ban készített visszaemlékező interjúk rövid fejezete.

A hatalom és az avantgárd művészet viszonya iránt érdeklődő olvasó számára revelációként fog hatni az a 165 dokumentum, amely Galántai György a hivatalokkal és művészekkel folytatott korabeli levelezése és a „hatósági háttérmunka” eredményeképp keletkezett.

A kötetet az eddigi kutatás során feltárt teljes levéltári forrásanyag regisztere, a balatonboglári kápolnatárlatok irodalomjegyzéke, valamint a névmutató zárja.

ISBN 963 506 417 9 – A/4, 460 oldal


TARTALOM

Előszó - 7
(Klaniczay Júlia és Sasvári Edit)

A balatonboglári kápolnatárlatok kultúrpolitikai háttere
(Sasvári Edit) - 9

Véletlen pillanatképek 1970–1973
(összeállította Galántai György) - 39

Hogyan tudott a művészet az életben elkezdődni?
Adalékok a boglári történethez
(Galántai György) - 43

Eseménytörténet 1966–1974
(Bényi Csilla, Galántai György, Sasvári Edit) - 91

A résztvevők visszaemlékezései
(az interjúkat készítette és sajtó alá rendezte Sasvári Edit) - 193

Dokumentumok
(sajtó alá rendezte Sasvári Edit) - 211

Levéltári forrásjegyzék
(Sasvári Edit) - 407

Artpool Művészetkutató Központ - 407
Érseki Levéltár, Veszprém - 425
Fővárosi Bíróság Irattára - 426
Magyar Országos Levéltár - 427
MTA Könyvtár Kézirattára, Aczél György Kézirathagyaték - 429
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet - 430
Somogy Megyei Bíróság Irattára - 430
Somogy Megyei Levéltár - 430
Történeti Hivatal - 437

Irodalom - 443

Névmutató - 451


Sajtóvisszhang, publikációk

Antal István - Törvénytelenül (Balkon, 2003.03.05)

„Amire allergiás volt a belügy” (Magyar Narancs, 2003.03.10.)

Hajdu István: Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnamuterme, 1970–1973

visszhang - hajdu (Magyar Narancs, 2003.03.10.)

Pap Vera Ágnes könyvismertetése (pdf)
(eredetileg az Artitura.hu-n „Korszakjelzők képekben” címmel, 2003.03.19.)

Bárdos Deák Ágnes: Bezárhatatlan mű (Litera.hu, 2003.03.21.)

P. Szabó Ernő: Az emlékezet törvénytelen útjai. Balatonboglár, 1973–2003. · Beszélgetés Szemadám György festőművésszel (Magyar Nemzet, 2003.04.14.)

Ferch Magdolna: Kápolnamítosz. Balatonboglári avantgárd - a hatalom tükrében (Magyar Nemzet, 2003.07.19.)

Petőfi Rádió, 2003.07.09. - Szellemjárás - Magyar avantgárd a 70-es években, A műsor résztvevői: Klaniczay Gábor, Sasvári Edit, St.Auby Tamás

P. SZABÓ ERNŐ - Beszélgetés a balatonboglári kápolnatárlatokról, egy könyvről és az emlékezet útjairól (Új Művészet, 2003. augusztus)

Martos Gábor: Barátságos bánásmód – ZÁRÓJEL (Népszava, 2003. augusztus 26.)

Martos Gábor: Az avantgárd törvényesítése (Népszava, 2003. szeptember 13.)

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ: Paradigmaváltás a képzőművészetben (ÉS, 2004. 03.16.)

K. Kabai Lóránt: „Boglárt a mai napig második főiskolámnak tekintem” (Új Holnap [Miskolc], 2004/1 [tavasz], 161–163.)

Havasréti József: Széteső dichotómiák. Klaniczay Júlia – Sasvári Edit Törvénytelen avantgárd című könyvéről (Holmi, Vol. 16, No. 10, 2004, pp. 1309-1319. o.) Újraközölve in: Havasréti József - SZÉTESŐ DICHOTÓMIÁK – Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban, Gondolat Kiadó – Artpool – PTE Kommunikáció- és Média-tudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 2009, pp. 77–95.

György Péter: A hely szelleme (BUKSZ, 16. évfolyam, 4. szám, 2004 tél, 328–335. o.)

Törvénytelen avantgárd - Kossuth Rádió / Gondolat-jel

A kiadvány pdf változata itt olvasható vagy innen letölthető (25MB)