english

KONTEXTUS PROJEKT


Meghatározások, definíciók, megközelítések, szövegek, és idézetek, kapcsolódási pontok más lapokon. Kontextuális művészeti lapok a világhálón. (kontextual art az interneten)


KONTEXTUS lat 1. nyelvt szövegösszefüggés., összefüggő, egységes gondolati kapcsolatot tartalmazó szöveg 2. irod az élményanyag, amelyben egy adott műalkotás keletkezett s amelyben értelmezhető 3. az összefüggések, körülmények együttese (Idegen szavak szótára)


Minden jel, legyen nyelvi vagy nem nyelvi, kimondott vagy írott, (...) idézhető, vagy idézőjelek közé tehető. (...) íly módon elszakadhat bármely adott kontextustól és határtalan számú új kontextust teremthet teljességgel korlátozhatatlanul.” (Derrida)


Megközelítések, szövegek, és idézetek


Az elsődleges tárgy úgy különbözik egy közönséges tárgytól, mint ahogy egy mutáns génnel rendelkező egyed különbözik a faj többi standard példányától. A mutáns gén talán végtelenül apró, de az általa kiváltott viselkedési változás mégis óriási lehet. (...)
Elsődleges tárgyak és replikák jelentik az alapvető újítást, és a másolatok, reprodukciók, kópiák, egyszerűsítések, átfogalmazások és továbbfejlesztések raját, amely a jelentős műalkotás körül létrejön.” (George Kubler: Az idő formája, Gondolat, Budapest, 1992, 66–67.old.)
(Idézet a „Kontextus ahogy” meghívóról.)


„A múzeum olyan értékrendet tükröz, amely a művészek, művészettörténészek, kritikusok, filozófusok nagyon is szubjektív ítéleteiből áll össze, de az argumentáció és a kontextus objektív alapon kell, hogy nyugodjon.” (Hegyi Lóránd) lásd még: Galántai György: Mint molekulák az őslevesben


„... a jó művész az, aki jó kapcsolatot épít...” - mondja George Legrady. „A jó kapcsolatok hálózatában - amelyben egy adott mű keletkezett - az élményanyag úgy értelmezhető, mint egységes gondolati körülmények együttese. A kontextusok akkor válnak láthatóvá, ha a művet jelgenerátornak tekintjük és gondosan felfejtjük a képi jelekre vonatkoztatható kapcsolatokat."

(Galántai György: A mű mint jelgenerátor)


„[...] álcázom amit mutatni akarok, eltüntetem, amit megmutattam, megmutatom, amit eltüntetek, álcázom az eltüntetést vagy megmutatom az álcázást.” (Pauer Gyula: Semmi a pszeudó-galaxisban című előadásából)


Amikor már megneveztél minden mesterséget: matematikus, politikus, vízvezetékszerelő, szakács, s amikor a végére értél, és nem tudod, hogyan határozd meg a maradékot, akkor erre azt mondod: művész.” (George Brecht idézet Robert Filliou-tól a Beke Lászlóval való beszélgetésből.) Lásd még: TELEPATIKUS ZENE no. FIATAL MŰVÉSZEK KLUBJA


Kapcsolódási pontok más lapokon


A konceptuális művészet hatása Magyarországon” című lapot érdemes megnézni kontextuális szempontból.


Kontextuális művészeti lapok a világhálón

(kontextual art az interneten)


Cluster Images and the explosion of an urban art concept


Inés Lombardi’s work is based on a concept, which regards art not as a static, but a changeable system. The system takes on its meaning by docking with manifold historical, topographical or conceptual reference points and running through different situations and stages of representation. Her research on the topics of perception, space and the position of the visual in an array of systems, her investigations into the interaction of relations intrinsic to the work and the circumstances of presentation, are among the most forceful contributions to contextual art that have been made in recent years in Austria.” (Brigitte Huck)


Henryk Gajewski: What do you identify with?


Decalog - “Without doubt, today’s artist-run spaces owe their existence to the rebellious energy of youth culture...”

munka alatt