George MACIUNAS első
magyarországi kiállítása.
Diagramok, ccV TRE, Fluxus levélpapír és
boríték, Fluxpost bélyegek, groteszk álarc,
Fluxus házasság (dokumentumok)
[sajtóközlemény] [megnyitó]

George MACIUNAS’ first
exhibition in Hungary.
Diagrams, ccV TRE, Fluxus writing paper and
envelope, Fluxpost stamps, grotesque mask,
Fluxus wedding (documents)
[press release] [opening]

GALÁNTAI György - FLUX EST
[George MACIUNAS - FLUXFEST]

Diagramok

A határok megszüntetése a művészetet mint entitást nem létezővé teszi, mivel épp ellentéte, vagy egy nem-művészet létezése határozza meg a művészetet entitásként. Mivel a fluxus-tevékenység a művészet határain, sőt azokon túl folyik, fölöttébb fontos a fluxusnak és fejlődésének a megértéséhez, hogy ezeket a határokat ésszerűen definiáljuk.

Az 1. diagram kísérletet tesz egy ilyen definícióra azon kategóriák fokozatos kizárásával, amelyeket azok, akik ezekben a kategóriákban tevékenykednek, nem tartanak a képzőművészet területéhez tartozónak

A 2. diagram a különböző avantgárd mozgalmak kapcsolatai 1959 után. A különböző mozgalmakra gyakorolt hatások a hatás forrásának és a hatás erősségének jelzésével (az összekötő sávok eltérő vastagságával) vannak feltüntetve.

Diagramok a Neo Dada in Music, Theater, Poetry, Art című esszéhez. (1961–1962) E két táblázatban Maciunas először tett kísérletet a 20. századi intermediális műfajok és egyes képviselőik összefüggéseinek rendszerezésére a térbeli és az időbeli művészetek viszonylatában.

A kiterjesztett művészetek diagramja (1966) planimetrikusan kategorizálja és írja le a különböző „kiterjesztett előadó-művészeti” mozgalmak fejlődését. Inkább mozgalmakat, mint egyes személyeket mutat be, s ezért nem tekintendő nevek katalógusának.

Diagrams

Expanded Arts Diagram, 1966.

Fluxus. (Its historical development and relationship to avant-garde movements). Diagram No. 1-2., 1966.

Space projected in time GRAPHIC MUSIC / Time projected in space MUSIC THEATRE, 1961. Time-space-time-space arts, 1962.

ccV TRE Fluxus Newspaper [#]
 
 

Edited by George Brecht and the Fluxus Editorial Council, George Maciunas. New York, 1964. Originally conceived by Maciunas during a frustrating delay in production of the 'Fluxus 1' box, vTRE was consistently issued during the period of 1964-1966, later numbers appeared only occasionally in 1970, 1976 and 1979. Only eleven separate issues were ever produced. The title was derived from Brecht’s earlier one-off journal V TRE and this term was integrated into the title of each issue.

 

a V TRE EXTRA; Fluxus Newspaper 1979 Fluxus Geoff Hendricks

A tribute to the late George Maciunas which includes photos of George and Billie's wedding, an interview conducted by Larry Miller, and tribute works by Emmett Williams, Mieko Shiomi, Milan Knizak, Geoff Hendricks, Alison Knowles, Ben Vautier, Jon Hendricks, Wol Vostell and many others. Also includes an erratum-like addition that lists Maciunas' "Life Span Data" (he consumed 4524 lemons, apparently).FLUX PAPÍRÁRÚ / FLUX STATIONERY

TORZÓ A BUNDÁBAN,
LÁB A CIPŐBEN,
KÉZ A KESZTYŰBEN

TORSO IN FUR COAT,
FOOT IN SHOE,
HAND IN GLOVE


bélyegek / stamps: FLUXPOST
(SMILES & AGING MEN)

GROTESZK ÁLARC /
GROTESQUE FACE MASK


FLUXUS HÁZASSÁG (dokumentumok) /
FLUX MARRIAGE (documents)

Az Artpool fluxus évéhez tervezett FLUXMOST c. újság próbaszámát a ccV TRE és a lightworks c. fluxus újságok formai és tartalmi elemeinek felhasználásával Galántai György készítette.

The trial issue of FLUXMOST magazine planned for Artpool's Fluxus year was designed by György Galántai based on form and content elements of ccV TRE and lightworks.


további Artpool oldalak / other Artpool pages

FLUX SMILE MACHINE |
FLUX CLOCKS |
FLUXLABYRINTH

MYSTERY MEDICINE |
MYSTERY FLUX ANIMAL

FLUX PING PONG TABLE & RACKETS |
MACIUNAS' MULTICYCLE

FLUX PING PONG (reconstruction by /
Galántai György rekonstrukciója)


Henry Flynt: Mutációk az avantgárdban -
Fluxus: Maciunas csoportja


Fluxus performansz munkafüzet -
Maciunas előadás kották


Larry Miller: Interjú George Maciunasszal

George Maciunas Bibliography
Artpool’s Fluxus Library / könyvtár

George Maciunas fluxus debris!

George Maciunas Fluxkit, 1964/65

George Maciunas Fluxkit, 1964

George Maciunas Radio Interview, 1977

George Maciunas - End After 9 1966


Jonas Mekas Community - ARTYPE by George Maciunas

Jonas Mekas' amazing portrait of two of his close friends
Andy Warhol and George Maciunas.Maya Stendhal Gallery

Wikipedia: George_Maciunas


1993 | Artpool | Fluxus@Artpool | kereső / search | Fluxus@Artpool | Artpool | 1993