Clive Phillpot: KÖNYVEK KORTÁRS MŰVÉSZEKTŐLA rajz és az írás mellett a a fotó a könyvművészek leggyakoribb kifejezési eszköze. (A fényképészeti eljárások – lemezre vitel stb. – azoknak a könyveknek az előállításánál is szerepet játszanak, amelyek nem tartalmaznak fotókat.) A fotózás célja többnyire nem merül ki a puszta dokumentálásban. (Buren szöveges „emlékeztetői” inkább kivételnek számítanak.) John Baldessari például faliképeit fényképezi és filmeket készít. Könyvein felismerhető a fotográfusi látásmód hatása, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az eredeti művek nem a könyvvé formálás igényével készültek – megint csak félúton járunk a könyv és a könyvmunka között. Baldessari így összegzi álláspontját: „A könyv mindenkié és senkié. A művészeknek olcsó előállítási módszereket kell alkalmazniuk. Csak ezáltal őrizhetik meg természetességüket.” (Art-Rite # 14, 1976–77/ősz.)

John Baldessari: Választás: Tanmese, 1977.

John Baldessari, Választás: Tanmese, 1977.

Baldessari könyvei mindig többek, mint szokványos kiállítási katalógusok – még olyankor is, amikor kiállításhoz kötődnek. Formailag igen változatosak: az Ingres és más példázatok (Ingres, and Other Parables, 1971) például falinaptár, a Három labda elhajítása... (Throwing Three Balls..., 1973) mappa, a Tanmese (Fable, 1977) pedig leporelló. Az eredeti művek úraértelmezésében, könyvvé szerkesztésében a Tanmese jutott a legmesszebbre.

John Baldessari: Választás: Zöldbabok, 1972.

John Baldessari, Választás: Zöldbabok, 1972. (borító és belső borító)
Modern Művészetek Múzeuma, New York

Baldessari legtöbb könyve képekben elbeszélt történet. A szöveg csak az Ingres és más példázatokban uralkodik, de másutt is fontos szerepet játszik. Olykor – mint például a Választás: Zöldbabok (Choosing: Green Beans, 1972) című darabban – az a feladata, hogy bevezesse és értelmezze a képanyagot. A Három labda elhajítása egyenes vonal előállítása céljából: harminchat közül a legsikeresebb próbálkozás (Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line: best of Thirty-Six Attempts) címében hordozza teljes szövegét. A cím még hangsúlyosabb a Brutus megölte Cézárt (Brutus Killed Cesar, 1976) esetében: nélküle észre sem vennénk, hogy az életnek azok a hívságai, amelyeket a könyv ábrázol, a halál szolgálatában is állhatnak.

John Baldessari: Brutus megölte Cézárt, 1976.

John Baldessari, Brutus megölte Cézárt, 1976.