Clive Phillpot: KÖNYVEK KORTÁRS MŰVÉSZEKTŐLEduardo Paolozzi Metafizikai fordítások (Metafisikal Translations, 1962) című kötete ugyanabban az évben jelent meg, mint Roth első könyve. A kötet – Paolozzi szobraihoz és kétdimenziós munkáihoz hasonlóan – kollázs technikával készült, s tulajdonképen a szerző „film-kollázsából”, A semmi történetéből (The History of Nothing) nőtt ki. Minél tovább haladunk az olvasásban, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy a – gyereknyomdán újranyomtatott – talált szövegek között hiába keresünk logikai kapcsolatot. A szövegeket vegyes eredetű talált képek kísérik, régi metszetek, magazin illusztrációk és diagramok, melyek méretükkel, illetve elhelyezkedésükkel különös asszociációkat keltenek.

Eduardo Paolozzi: Kóró, 1966.

Eduardo Paolozzi, Kóró, 1966.
Modern Művészetek Múzeuma, New York

Paolozzi második könyve, a Kóró (Kex) 1966-ban jelent meg a Copley Foundation kiadásában. A szövegkollázs ezúttal egységes formátumban van kinyomtatva – s e formai trükknek köszönhetően a belső összefüggéstelenség csak fokozatosan válik felismehetővé. A szövegbe ágyazott képek láthatóan a legkülönbözőbb forrásokból származnak. Egyes képek önmagukban is furcsák, míg másokat csak az új szövegkörnyezet tesz szokatlanná.

Paolozzi következő könyve, a Hansjörg Mayer által 1970-ben megjelentetett Abba-Zaba gépírásos szövege már nem próbál tipográfiailag izgalmasnak – vagy szándékosan ügyetlennek – hatni. A kollázs-szöveg ezúttal nem folyamatos, mint a Kóróban volt, hanem képaláírások formáját ölti (a képek szokás szerint sokféle helyről vannak összegyűjtve), s ezáltal az egyes oldalak nagyobb hangsúlyt kapnak. Paolozzi könyvei sosem érték el nyomat-sorozatai színvonalát, de puszta létük is ösztönzően hatott a hatnavas évek könyvművészetére.