Havasréti József

Az Aktuális Levél esztétikája és (mediális) archeológiája

1. A KONTEXTUS: A MŰFAJ ÉS AZ ALTERNATÍV NYILVÁNOSSÁG
2. HÁLÓZAT ÉS KREATIVITÁS
3. AJÁNLAT(OK) ÉS KÁNONALKOTÁS
4. A POPULÁRIS MŰ FAJOK ELISMERÉSE
5. DISKURZUSOK A KRITIKÁRÓL – KRITIKAI VITÁK
6. EGY „SZCÉNA” LENYOMATA(I)
7. SZÉLJEGYZETEK AZ „ÁRNYÉKVILÁG”-RÓL
8. ÖSSZEGZÉS

Forrás: Havasréti József - SZÉTESŐ DICHOTÓMIÁK - Színterek és diskurzusok a magyar neoavantgárdban (KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI TANULMÁNYOK - Sorozatszerkesztő: SZIJÁRTÓ ZSOLT), Gondolat Kiadó – Artpool – PTE Kommunikáció- és Média-tudományi Tanszék, Budapest–Pécs, 2009, pp. 43-74. © Havasréti József, Gondolat Kiadó, Artpool, 2009
Első megjelenés: in: BUKSZ, Vol. 21, No. 1, 2009, pp. 43-55. (rövidített változat)
[Lásd még: Havasréti József: Széteső dichotómiák...]