EvoMUSART2006 • Budapest • Artpool P60
4th European Workshop on Evolutionary Music and Art
PROCESS REVEALED FOLYAMAT FELTÁRVA

Metamorphosen 2004

Günter Bachelier (D)

Visual art

Since 2004 a Evolutionary Art process was developed, that uses a structured motive pool of the entire evolution history, multi sexual recombination and an offspring generation by transforming the selected individuals of a generation with mathematical symmetry operations. One important building block of this process is the use of the main idea of genetic load (Born (1978)): Preserve genes from the evolution history of a population or a species and use them eventually later. These genes are not included in the gene structure of the individuals but they are organized in a predominant gene pool (here: motive pool) which is used for recombination purposes. A second building block is the use of an image template in analogy to a genome which is defined by a certain number and position of genes. In this process a certain number of masks and their position to each other exemplifies this analogy. Image individuals were generated by recombination of motives in the predominant motive pool by exchange the content of a mask by the content of a motive. There is also no change of generations of image individuals in a narrow sense. Instead an analogy to species is implemented which produce spores or fruits. Parts of selected image individuals were transformed by mathematical symmetry operations. These operations generate images which are called motive memes. They are inserted in the motive pool and they can be used in the next generation to recombine other image individuals.

 

 

 

Az Evolúciós Művészeti eljárást 2004-ben fejlesztették ki. Az eljárás egy különálló evolúciós folyamat heterogén megfigyelésén alapul. Az adott egyedcsoportot, illetve az egyedcsoportban végbementő evolúciós folyamatokat, multiszexuális kombinációkat, illetve utódgenerációk kiszűrését matematikai számításokkal modellezik. Az eljárás egyik alapfeltétele, hogy az 1978-ban keletkezett „generic load” (eredeti kiinduláspont) adott legyen: a populáció kiindulási alapját képező génszekvenciát eredeti állapotában, későbbi használatra megőrizzük, illetve folyamatosan dokumentáljuk a gének változását. Ezeket a géneket nem használjuk fel az evolúciós folyamat modellezésében, hanem létrehozunk belőlük egy meghatározó értékű génkészletet (itt motivációs készletet), amelyet később kombinálni tudunk a már megváltozott génekkel. A másik alapfeltétel, hogy az eredeti géntérképet sikeresen alakítsuk át egy olyan modellé, amelyben a megfelelő gének ugyanazt a helyi értéket veszik fel, amelyet eredeti, a DNS láncban betöltött pozíciójuk határoz meg. Ezt a fázist úgy kell elképzelnünk, mintha egy jelenséget összetevőinek leírásából, illetve azoknak egymáshoz való viszonyából kellene rekonstruálnunk. A reprezentáns együtthatók, - azaz változók maszkjai, leírásai, úgy lettek kidolgozva, hogy az eredeti génkészlet motivációs céljának megfeleljenek, azaz a leírások a motivációk kombinálásán alapulnak. Ugyanakkor az összes leírt egyed ugyanabba a generációba tartozik, ezért a modellezett folyamatot nem úgy kell elképzelnünk, mintha egyedek szaporításnak szimulációja volna, hanem inkább mint egy gyümölcs vagy spóra matematikai szerkezetekkel való leírását. Az így létrejövő reprezentációkat motivációs mémeknek nevezzük, amelyeket keletkezésűk után visszahelyezünk a motivációs készletbe, így hatással lehetnek a következő generáció reprezentáns egyedire.

/fordította: Fuchs Péter/

Günter Bachelier (D) web