EvoMUSART2006 • Budapest • Artpool P60
4th European Workshop on Evolutionary Music and Art
PROCESS REVEALED FOLYAMAT FELTÁRVA

Open Circuits (2003)

Tim Howle & Nick Cope (GB)

Video and sound

Taking its title from a Nam June Paik manifesto of 1965, Open Circuits takes the viewer on a journey through a world where the distinctions between real and virtual, conscious and unconscious, daydream and nightmare become indistinguishable and borders breakdown.

The sounds are re-ordered and successively superimposed - creating a soundtrack that is progressively distanced from the origin - creating a palate of sonic material that functions both 'in' and 'out' of the frame/

The video is constructed out of 16mm film time lapse animations, and Winamp computer animations montaged in linear and non-linear video editing platforms that are combined to explore the anxieties and ambiguities within and between real and virtual worlds. A hybridization of art forms constructed out of the convergence of electro-acoustic music and video art techniques.

video

Nyitott körforgás

 

Videó és hanginstalláció

A mű címét Nam June Paik 1965-ös kiáltványából vettük, a Nyitott Körforgás egy olyan utazásra invitálja a nézőt, amelyben a valóság és látszat, tudatos és öntudatlan, álom és rémálom közötti határok elmosódni látszanak, végül leomlanak.

A hangok új helyi értéket kaptak, majd önkényesen újra- és újrarendeződtek - egy olyan hangzóanyagot hozva létre, amely egyre inkább eltávolodik az eredeti kiindulópontól - ezáltal egy új hangpalettát hozva létre, amely egyszerre szétfeszíti és elfoglaja a rendelkezésére álló keretet.

A videóanyagot 16 mm-es filmanyagra készült animációk és a Winamp számítógépes program animációiból vágták össze lineáris, én nem lineáris vágóprogramok segítségével. A kombinált médium nyújtotta lehetőségek megmutatják milyen ellenmondások és kétértelműségek feszülnek a valós és virtuális világok között, amikor a művészeti formák hibrid léte az elektro-akusztikus zene és a videóművészeti technikák keveredéséből keletkezik.

/fordította: Fuchs Péter/

Tim Howle (GB) web

Nick Cope (GB) web