EvoMUSART2006 • Budapest • Artpool P60
4th European Workshop on Evolutionary Music and Art
PROCESS REVEALED FOLYAMAT FELTÁRVA

Amorphoscapes III

Stanza (GB)

Online generative audio visual paintings

Amorphoscapes are a new type of image and a new type of painting. A definition could be; “a self contained online image experience”. They react to users and are in turn influenced by the users movement. These paintings are generated, they use programming languages, and incorporate manipulated images. Amorphoscapes as digital paintings, inhabit the worlds of art, music and design. As artworks, they are an extension to the modernist grid; except now the grid is multiplying and shifting. Moving into another dimension of multi user input both from the audio and the visual. These works are an audio visual synthesis. Its not about sound at the expense of the visual element. My work is about the synthesis of the audio visual potential exploring the internet as a medium in its own right.

Amorphoscapes III is a whole new series of online generative audio visual paintings. Abstracted images, manipulated by codes that create a series of aesthetic labyrinths. Landscapes of coded collages which output moving scenarios. These works occupy varying degrees of procedural design and process led work. Some works are developed from simple ideas and drawings, some are developed from coded objects, and some are assembled hacks layered and sampled together to create the final form. The underlying system is an assembled reality consisting of sets of objects, behaviours, variables, parameters, and timers, that shuffle data and rework the sounds and images to create what is an artistic artefact, i.e., what you see.

 

 

Számítógépes generatív audio-vizuális festmények

Az Amorphoscapes-ek új típusú képek, új típusú festmények. Leginkább így definiálhatnánk őket: „Öntudattal rendelkező számítógépes képtapasztalat”. A művek reagálnak a látogatókra, illetve az előttük elhaladó látogató felé fordulnak. A festményeket számítógép generálta, számítógépes programnyelveken alapul működésük, és digitálisan manipulált képekkel dolgoznak. Az Amorphoscapes-ek, mint digitális festmények egyszerre léteznek a képzőművészet, a zene és a design világában. Mint műalkotások, a modernista hatalmi-mező továbbvivői, azzal a különbséggel, hogy ma ez a mező állandóan változtatja helyét, sokszorozódik, alakul. Mind képileg, mind hangban új befogadói dimenziókat tár fel a mű, amely a két terület (audió és vizuális élmények) szintézisére törekszik. Viszont a hang nem a látható elemek kárára lett beleépítve a műbe, mivel munkámban - amelyet az internet mint autonóm önkifejezési forma segítségével teljesítek ki - a két terület szintézisére törekszem.

Az Amorphoscapes III egy teljesen új Számítógépes Generativ audio-vizuális festménysorozat. Absztrahált képek, amelyeket számítógépes kódok esztétikai élmények bonyolult labirintusává avatnak. Tájképekké kódolt kollázsok, amelyek előre leírt pályán változnak, mozognak. Ezek a munkák egyszerre előzetesen lefektetett szabályok mentén, illetve a folyamat során, mintegy abba beletagozódva, egymásra hatással alakulnak ki. Némelyik mű csupán egyszerű, pillanatnyi ötlet vagy vázlat szüleménye, mások kódolt tárgyakból lettek kifejlesztve, és megint mások pedig véletlenszerű - talált, vagy módosított - tárgyak, amelyeket a művész rakott össze vagy öntött végső formájába. Az mű alaprendszere egy konstruált valóság, amely tárgyakból, viselkedésmintákból, variációs tényezőkből, paraméter-leírásokból és időzítőkből áll, amelyek összekeverik a rendelkezés bocsátott adatot, és azoknak hangi és képi megjelenítését felhasználva művészi produktumot hoznak létre, azaz, azt, amit itt látunk.

Stanza (GB) web1 | web2