2004 – A NÉGYES ÉVE AZ ARTPOOLBAN – Kamilla-nap

A nemlétezőt az emlékezetre való hivatkozással érzékeljük

Erdély Miklós (1994–2004)

események, kiállítások, kiállítási részvételek, fontosabb irodalom és művészeti reflexiók az Artpoolban fellelhető dokumentumok alapján*
(munkaanyag, fejlesztés alatt)

ERDÉLY MIKLÓS ÉV – az Artpoolban – Erdély Miklós munkásságának bemutatása – előadások, diavetítés, találkozók, videóbemutatók, a hozzáférhetetlen dokumentumok kutathatóvá váltak.

Önösszeszerelő délutánok, Artpool, 1994. márc. 18–jún. 24.
Előadók: Sugár János, Beke László, György Péter, Nagy Pál, Berényi Péter, Birkás Ákos, Maurer Dóra, Enyedi Ildikó, Révész László, Böröcz András.
Erdély Miklóstól kiállítva: Extrapolációs gyakorlatok, Similis simili gaudet (rekonstrukció), Időutazás (munkafotó), Szolidaritási akció, Armageddon, Alma, De jó Isten! Háromnegyed kettő, Nagy csap, UFO, Elképzelések és megvalósulások aránya

Erdély Miklós emléknap, Újkapolcs Galéria, Kapolcs, 1994. július 16.
Galántai György passzivitási gyakorlata, videó event Erdély Miklós „Vonatút” című filmjének újrafelhasználásával.

80-as évek. Képzőművészet / Hungarian Art of the Eighties. Ernst Múzeum, Budapest, 1994. szeptember 22–november 4.
Erdély Miklóstól kiállítva: Parasztbarokk; Enyészpont

Több mint tíz. Tízéves a Soros Alapítvány c. rendezvénysorozat keretében. Ludwig Múzeum, Budapest, 1994. szept. 30–okt. 23. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Koestler. (Katalógus: képeslap-tömb)

Vastag margó című rádióműsorok a Petőfi, és Bartók Rádióban. 1994. nov. 20, 21. és dec. 18., 19., 10–11 óra. A műsorok az Artpool hangarchívumában található Erdély Miklós hangmunkák és más korabeli hangdokumentumok felhasználásával készültek

Collection from the Works of the Erdély Family (First Collective Exhibition of the Erdély Family) Új Delhi, India, 1994. dec. 13–1995 (csoportos kiállítás: Erdély Miklós, Erdély István, Erdély Dániel, Szenes Zsuzsa)
Erdély Miklóstól kiállítva: Múmia, Don Juan, Nagy csap

Balogh Magdolna: Erdély Miklós. Lexikoncímszó. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerkesztő: Péter László. 3 kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. sub voce

Bacsó Zsuzsa Éva: Erdély Miklós és az InDiGo (Erdély művészetpedagógiája és kreativitási kurzusai).
In: A modern poszt-jai. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a 80-as évek magyar képzőművészetéről. ELTE Bölcsésztudományi Kar, Budapest, 1994. 209–219.

Forgács Éva: Egy mítosz természetrajza. Erdély Miklós és a neoavantgárd magánya. In: 2000, 1993. okt., 36–40. Újraközölve in: uő.: Az ellopott pillanat. Ars Longa sorozat. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994. 322–333.

Erdély Miklós performansz értelmezésével indul a performansz éve az Artpoolban.
EM szerint az első magyarországi performansz a Három kvarkot Marke királynak c. három akció. 1. „Klipsz” 2. „Dirac a mozipénztár előtt” 3. „Sejtések” 1–2. (1968)

Galántai György: Emlékezés egy üzenetre (Erdély Miklós emlék-performansz). Le Lieu, Centre en Art Actuel, Quebec City, 1995. ápr. 20-án és Articule, Montreal, ápr. 25-én., az Artpool’s Art Tour Canada 1995 keretében

Erdély Miklós: A filmről (Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák). Válogatott írások II. Összeállította Peternák Miklós. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, Budapest, 1995.

Petőcz András: Erdély Miklós: A filmről. In: Élet és Irodalom, 1995. jún. 30. (Ex libris rovat)

CD-ROM Erdély Miklós munkásságáról, Kapitány András diplomamunkájának bemutatója az Artpoolban, 1996. június 3–7.

Figure – Form – Fantasy. An overview of the recent decades of Hungarian art. The exhibition of the Palace of Art, Budapest. The Contemporary Art Centre of Vilnius, Litvánia, 1996. aug. 30–szept. 29. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Időutazás I–V. (Katalógus: Kat., benne az Idő-Mőbiusz tézisek litván fordítása)

A művészeten túl / Jenseits von Kunst. Ludwig Múzeum, Budapest, 1996. okt.18–nov. 24.; Neue Galerie, Graz, 1997. jan. 23–márc. 2.; Antwerpen, 1998. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Hadititok (rekonstrukció: Kapitány András, Szőke Annamária), Az ész szeme, Törvényszerűségek 1–15., Klein-kancsó (fotó), Új jin-jang jel, Similis simili gaudet, Teremtés-történet (Egymást rajzoló ceruzák)
Graz: Törvényszerűségek; Klein-kancsó;
Antwerpen: ua színes xerox-másolatban (Katalógus: Kat.)

Viszontlátásra! (Marcel Duchamp magyarországi hatásai). Lajos utcai Galéria, Budapest, 1996. nov. 14–dec. 8. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Váza virággal; Tavalyi hó; Major János kabátja (fotó); E. M. önéletrajza az 1974-es Pécsi Biennáléhoz. (Katalógus: Kat.)

Boros Géza: Őrizetlen pénz. Jövőkötvény. Két 1956-os konceptualista akció. In: Kritika, 1996/10. 26–27.

Erdély Miklós weboldal az Artpool kiadványaiban megjelent dokumentumokból.
(folyamatosan bővül)

Kapitány András diplomamunkájának webes változata: Erdély Miklós munkáinak bemutatása diagram segítségével, 1969–1979

Szőke Annamária: Erdély, Miklós. In: The Dictionary of Art. Ed. by Jane Turne. Vol. 10., Macmillan Publishers Limited, 1996. sub voce

Ray Johnson kapcsolatművészete (az Artpool Művészetkutató Központ kiállítása). Ernst Múzeum, 1997. feb. 19–márc. 23
Erdély Miklóstól kiállítva: Ray Johnson rajzát folytató munka

Diaszpóra (és) művészet. Zsidó Múzeum, Budapest, 1997. márc. 6. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Fércmű (II), Vonalkánon, Hűség, Isten-Isten, Ingyen, Vetésforgó

Szőke Annamária: „Titok a jövő jelenléte”. Tudomány a művészet határain belül Erdély Miklós művészetében. In: Nappali Ház, 1997/1. 42–65. Szövegváltozat: In: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 240–272.; „Titok a jövő jelenléte”. Tudomány a művészet határain belül Erdély Miklós művészetében. Rövidítve in: Peter Weibel: A művészeten túl. Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest, Soros Alapítvány C3 Kultúrális és Kommunikációs Központ, Budapest, é. n. (2000) 607–613.; Németül: „Die Gegenwart der Zukunft: ein Rätsel. Wissenschaft innerhalb der Kunst im Werk von Miklós Erdély”. In: Acta Historiae Artium, Tomus 39, 1997. 197–221.; Rövidítve In: Peter Weibel (szerk.): Jenseits von Kunst. Passagen Verlag, Wien, 1997. 609–613.

Tábor Ádám: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 10, 21, 23, *26–30, 32, 35, 64, *70–74, 76, 77, 78, 80–81, *82–92, 132, 136, 138, 154, 158, 164, 168, 169, 181, *191–196, 203–205.

A magyar neoavantgarde első generációja 1965–72. Szombathelyi Képtár, 1998. jan. 15–márc. 15. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Szelídség medencéje (rekonstruálni akarták, de elmaradt); Molluszkum; Tévedés; Eskü; Törvény-véletlen Mőbiusz; Türelemjáték halottaknak; Neumák (rekonstrukció); Klein-kancsó; Eredeti és másolat; Ismétléselméleti tézisek; Esti akció; Fényképezni tilos; Időutazás; Időzárójel; Metafora I–III.; Az ész szeme; (Katalógus: Kat.)

Erdély Miklós (1928–1986) életműkiállítás + INDIGÓ. Műcsarnok, Budapest, 1998. okt. 16–nov. 18. (Kiállítva: 382 db mű, ebből 9 installáció-rekonstrukció)
A kiállítás eredményei: filmek átírása, hangfelvételek, az oeuvre további fotózása, előkerült művek, szimpózium, szövegek angol fordításai, restaurálások, rekonstrukciók, INDIGÓ-csoport kutatásának megindulása.

Erdély Miklós {JÁRDA}. Táblakiállítás a Liszt Ferenc téren (az Artpool rendezésében), 1998. okt. 16–nov. 1. – (A huszonnyolc kandeláberen installált tábla Erdély Miklós egy cím nélküli, különös írásának felhasználásával készült. Koncepció: Galántai György)

Ajtony Árpád: Az emberiség és a család – Jegyzet Erdély Miklósról. In: Balkon, 1998/10. 08.

Balassa Péter: Erdély Miklós. In: Népszabadság (Kultúra rovat), 1998. júl. 4., 9.

Balassa Péter: Erdély Miklós mint írás. In: Alföld, 1998/12. 78–81., újraközölve in: Erdély Miklós-szimpózium, Műcsarnok. Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 44–48.

Beck András: Beszélgetés Enyedi Ildikóval. In: Nappali ház, 1998/3. 6–16.

Bihari László: Kiveszőben lévő mentalitás. (Beszélgetés Beke Lászlóval és Peternák Miklósssal.) In: Magyar Hírlap, 1998. okt. 3., 13.

Földényi F. László: „...saját lábába botlik”. Erdély Miklós és az irodalom. In: Élet és Irodalom, 1998. dec. 4. Újraközölve in: Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. Szerkesztett Beke László és Nagy Gabriella, Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 32–36., valamint in: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 72–77.

Hajdu István: Kalcedon – a kétely, a kétség, a kettősség, a hármasság és a négyesség (Erdély Miklósról) vázlat. (Előadás – elhangzott az Erdély-szimpozionon. Műcsarnok, 1998 okt. 28.) In: Előbb-utóbb, rongyszőnyeg az avantgarde-nak, Orfeusz Könyvek, Budapest, 1999. 58–63.

Jan Hoet: In: Magyar Narancs, 1998. okt.

Hornyik Sándor: Kreativitás és képzőművészet: az INDIGÓ csoport tevékenysége 1978–86. Szakdolgozat. ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest, 1998.

Klein Alex: „Utóvéd, előre!” (A sellyei „Déja vu, presque vu – emlék, emlékezés” című Irodalmi és Bölcseleti Táborban, 1998. júliusában elhangzott előadás szerkesztett változata)

Markovics Ferenc: Verzió – a 70 éve született Erdély Miklósról. In: Petőfi Rádió, 1998

Martos Gábor: Erdély Miklós összes művei. In: Népszava, 1998. okt.

Müllner András: Gyengéd szálak. Erdély Miklós Ásványgyapot című tömbjéhez.; Nagytestű prémes állatok. Néhány szó Tandoriról és Erdélyről egy recenzió keretében.; Az önreflexió mint „irodalomtörténeti fordulat”. Erdély Miklós: Metán. In: Fogarasi György – Müllner András: Rátévedések – a romantikában, a neoavantgárdban és más területeken. Ictus és JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1998. 111–131., 132–146. és 147–174.

Palotai János: Erdély aranykora (?) In: Élet és Irodalom, 1998. nov. 6., 18.

Pauer Gyula: Erdély Miklósról 12 év után. In: Balkon, 1998/10. 22.

Perneczky Géza: Műfajok közt alkotó. In: Műértő, 1998/11. 5.

Petőcz András: A titok. Jegyzet Erdély Miklósról. In: Balkon, 1998/10. 20–21.

Rajk László: Kilóg-e a lóláb, avagy Erdély Miklós építészete (Új Magyar Építőművészet, 1998. október)

Szipőcs Krisztina: Történetek Erdély Miklósról. In: Balkon, 1998/11. 4–8. old. (Szenes Zsuzsa, Tarján Hédi, Nagy Pál, Sebők Zoltán, Böröcz András, Török Tamás)

Szőnyei Tamás: Tilos művészet. „A kvalitás nem rendőri ügy”. Interjú Peternák Miklóssal és Erdély Dániellel. In: Magyar Narancs, 1998. máj. 7., 8–9.

Tillmann J. A.: Erdély egyetemessége. In: Élet és Irodalom, 49. szám, 1998. 21.

Ungváry Rudolf: A személyes művész. Erdély Miklós nem triviális helye a struktúrában, avagy A találékonyságba belekapaszkodó ember. In: C3 Kritika 1998. Újraközölve: Kritika, 1999/2. 34–36. valamint in: Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. Szerkesztett Beke László és Nagy Gabriella, Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 176–188.

Urbanovits Krisztina: Az új avantgard képzőművészet és a Kaposvári Színház a 70-es években. Szakdolgozat. Témavezető: Keserü Katalin. ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest, 1998.: Egy fluxus-művész a színházban: Erdély Miklós, 61–64

Vitányi Iván: In: Népszabadság, 1998. nov.

Galántai György előadása Az internet mint végtelen „kontextusautomata” címmel, Internet Galaxis 99, Műcsarnok, 1999. február. 28. (Az előadás az Artpool internetes tevékenységét Erdély Miklós ön-összeszerelő költészetével és posztneoavantgard magatartásával hozza összefüggésbe.)

Kontextus Nullpontok – A monokróm és a semmi. Artpool P60, 1999. március 12–26. (Galántai György fény-hang-szöveg installációja Yves Klein, Ben Vautier, Ray Johnson, Erdély Miklós és Tót Endre kontextusaiból).

Global Conceptualism: Points of Origin 1950s–1980s. Queens Museum of Art, New York, USA, 1999. ápr. 28–aug. 29., etc. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Tavalyi hó; Őrizetlen pénz (2 db fotó színes fénymásolata)
(Katalógus: Kat.)

Kontextus-csapda (egy 1985-ös munka re-kontextualizálása). Artpool P60, 1999. máj. 5–14. (Sugár János kiállítása, melyen szerepel Erdély Miklós Extrapolációs gyakorlatok c. írása.)

Nézőpontok/Pozíciók. Művészet Közép-Európában 1949–1999. / Aspects/Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949–1999. Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 1999. dec. 18–2000. febr. 27.; Kortárs Művészeti Múzeum – Ludwig Múzeum Budapest, 2000. márc. 25–máj. 28.; Fundació Miró, Barcelona, 2000. szept. 13–okt.; Hansard Gallery / City Gallery Southampton, 2000. nov. 7–2001. jan. 6.; Nemzeti Galéria, Prága, 2001. febr–ápr. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Időutazás I–V. (Katalógus: Kat.)

Az első Kamilla-nap (Erdély Miklós emlékére) az Artpool P60-ban. 1999. dec. 28.

Altorjay Gábor – Erdély Miklós – Szentjóby Tamás: ORGIA. (A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói részére) Happeningvázlat-töredék, 1967. In: Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. Szerkesztett Beke László és Nagy Gabriella, Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 195–199.

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina, Budapest, 1999. 171, 173, 179–180, 202–203, 206, 207, 208, 212, 220–221, 257.

Balassa Péter: Erdély Miklós mint predekonstruktivista. In: Kritika, 1999. 35–36.

Erdély Miklós: Kondor Béláról. In: Beszélő, 1999/01. 104-115. (Peternák Miklós: Erdély-kéziratok. 103. old.) [lásd még: a hanganyagot, valamint a szöveget Galántai György webes szerkesztésében]

Erdély Miklós: Példázat a próbálkozásról és a várakozásról. In: Beszélő, 1999/01. 116.

Erdély Miklós: Beszéd hiábavalóságáról. In: Beszélő, 1999/01. 3.

Erdély Miklós: Kelet-európai barátnő. In: Beszélő, 1999/01. 34.

Erdély Miklós: A happeningről. Istentisztelet a valósághoz. In: Filmvilág, 1999/3. 10–11.

Erdély Miklós: Mozgó jelentés – Zenei szervezés lehetősége a filmben. In: Médiatörténeti szöveggyűjtemény, www.intermedia.c3.hu (Eredeti megjelenés: Valóság 1973. 11., 78–86.)

Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. Szerkesztett Beke László és Nagy Gabriella, Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999, 200 p. (34 írás, ebből 4-5 korábban közölve)

Herczeg Béla: Erdély Miklós életműve (Beszélgetés Szőke Annamáriával). In: Magyar Felsőoktatás, 1999/1–2. 61–62.

Kollár József: Agyírás, elmeolvasás. Erdély Miklós retrospektív kiállítása. In: Új Művészet, 1999/3. 4–7.

Mujdricza Péter: Imaginárius terek. In: Új magyar Építőművészet, 1999/4. 41, 54–56., újraközölve: Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. In: Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 166–172.

Peternák, Miklós: Interdisziplinarität und neue Medien in der ungarischen Kunst der vergangenen drei Jahrzehnte, oder: Auf wen hatte Miklós Erdély Einfluss und auf wen nicht? In: Die zweite Öffentlichkeit. Kunst in Ungarn im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Hans Knoll. Mit Texten von László Beke, Éva Forgács, Lóránd Hegyi, Attila Horányi, Péter Kovács, Márta Kovalovszky, Orsolya Merhán, Krisztina Passuth, Miklós Peternák, János Szoboszlai, György Szücs. Verlag der Kunst, Dresden, 1999. 234–255. Magyarul: Interdiszciplinaritás. Új médiumok az elmúlt három évtizedban, avagy kire hatott Erdély Miklós és kire nem? In: A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Összeállította: Hans Knoll. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002. 248–269.

Sugár János: Emigráció a festészetbe. Erdély Megvalósult és meg nem valósult művei. In: Új Művészet, 1999/3. 8–10., újraközölve in: Erdély Miklós-szimpózium Műcsarnok. Szerkesztett Beke László és Nagy Gabriella, Magyar Műhely, 110–111. szám, 1999. 105–109.

Vasák Benedek Balázs: Tank, felhő, jegenye. Erdély Miklós kívül és belül. In: Filmvilág, 1999/3. 6–9.

Az Artpool 2000. évi „véletlen” projektje Erdély Miklós „önösszeszerelő” ideájára épül.

Erdély Miklós. Galeria u Jezuitów, Poznan, 2000. jan. 4–17.; Varsawa, Konsulat Generalny Republiki Wegierskiej, Kraków, 2000. márc. 1–18. (egyéni kiállítás)
Kiállítva: 48 mű és a Kalcedoni zsinat emlékére rekonstrukciója

Intuíció, innováció, invenció. Műcsarnok, Budapest, 2000. márc. 30–máj. 14. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Mozaik technika: fotók, leírások, Bartók Béla portréja (Mzk 1), mozaikkocka öntő sablon; héjfalazás; tetraéder-szerkezet (makett); Keszthelyi városrendezési terv (másokkal); Indigó-rajzok; Türelemjáték halottaknak

„Nemzetközi Magyarország” 1984-ben. Artpool P60, Budapest, 2000. ápr. 14–28. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Villanyrendőr

Galántai György virtuális előadása az evolúciós véletlenről, az interaktív felületről, az önösszeszerelő tudásról, az ideális web-helyről, a véletlen galaxisról, és a küszöbről. Internet.galaxis.2000, Néprajzi Múzeum, 2000. ápr. 20–25.
Erdély Miklóstól bemutatva: Idő-mőbiusz és {JÁRDA}

Pénz a pénz után (A művészek pénze). Az Artpool nemzetközi művészpénz gyűjteményének első kiállítása. Artpool P60, Budapest, 2000. máj. 5–19. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Őrizetlen pénz (dokumentum és fotó)

Kb. 30 éve. Kápolnatárlatok Balatonbogláron. Kiállítás az Artpool archívum anyagából. Artpool P60, Budapest, 2000. jún. 5–16. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Neumák (dokumentum és fotó); Rőzse (dokumentum és fotó); Major János kabátja, (dokumentum és fotó), Isten pici,(dokumentum és fotó), Egyre kevesebb fényt a macesznak (fénymásolatban); A költészet mint ön-összeszerelő rendszer;

Folytatott művészet. Artpool P60, 2000. okt. 17–24. (kiállítás az elmúlt huszonöt év során keletkezett tizenkilenc különböző karakterű Artpool projektből, csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól bemutatva: Kreativitás – vizualitás, Mindenki mindenkivel – pecsétakció, Bélyeg + bélyegző, Budai Fénysugár Egyetem, Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZŐMŰVÉSZETI AKCIÓ-ja, valamint Galántai György Passzivitási gyakorlata: videó event Erdély Miklós „Vonatút” című filmjének újrafelhasználásával.

Véletlen művészet. Véletlen munkák magyar művészektől. Artpool P60, Budapest, 2000. dec. 8–28. (csoportos kiállítás)
Erdély Miklóstól kiállítva: Koestler

Kamilla napi VÉLETLEN KLUB, a véletlen-kedvelők vakvéletlen találkozója, a Véletlen művészet c. kiállítás és a véletlen év záróeseménye. A mottó Erdély Miklóstól: A véletlen története. Artpool P60, 2000. dec. 28.

Kukorelly Endre: 666 999 000. In: 2000, 2000/4. 52–72.

Müllner András: A neoavantgárd és az interpretáció kérdése (Erdély Miklós művészetelmélete).
In: Literatura, 2000/3. 285–299.

Radomska, Magdalena: Miklós Erdély – Erdély Miklós. MA-dolgozat. Varsó, 2000 körül

Kieselbach Galéria. Tavaszi képaukciójának műveinek kiállítása. Kieselbach Galéria, Budapest, 2001. ápr. 18–26.; Aukció: Vígszínház, Budapest, 2001. április 27.
Erdély Miklóstól kiállítva: Malacok, kalapok; 199. tétel: Húsvét; 200. tétel: Cím nélkül (Katalógus: Kat.)

Rejtett paraméterek. Erdély Miklós négy filmje., C3 Auditórium, Budapest, 2001. jún. 15–aug. 28.
Erdély Miklóstól kiállítva: Rejtett paraméterek; Antiszempont; Új kávézó nyílt a Szamuely utcában, Herakleitosz-töredék (Katalógus: http://www.c3.hu/collection/erdely_miklos)

Lipták Képtár. Magyar Fordítóház, Balatonfüred, 2001. jún. 16-tól 2004-ig
Erdély Miklóstól kiállítva: Húsvét

Keszthely 1981. Egy pályázat. N&N Galéria, Budapest, 2001. júl. 11–szept. 16.
Erdély Miklóstól kiállítva: Keszthelyi városrendezési terv (másokkal)

Fotogram. C3, Budapest, 2001. szept. 20–
Erdély Miklóstól kiállítva: Létrás fotogram (Katalógus: Kat. /Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó, 2001/)

Az áramlás és a fogalmi művészet vidéke, nemzetközi kontextusban a lehetetlen realizmus. Artpool P60, Budapest, 2001. okt. 19–nov. 9.
Erdély Miklóstól kiállítva: Egy fecske ára

Magyarország a tiéd lehet / Nemzetközi Magyarország. Alternatív országimázs rekonstrukció 1984-ből – háttérdokumentumokkal. Kiállítás az Artpool Művészetkutató Központ és a Nyílt Társadalom Archívum szervezésében. Centrális Galéria, Budapest, 2001. okt. 27–dec. 2.
Erdély Miklóstól kiállítva: Villanyrendőr (a Mgh-n is)

Modern Magyar Képtár 1955–2001, II. (állandó kiállítás). Pécs, 2001. nov. 16-tól
Erdély Miklóstól kiállítva: Tévedés; Molloszkum; Autópályáról a túlvilágra (Katalógus: ?)

Hornyik Sándor: A kreativitás elmélete és gyakorlata Erdély Miklós munkásságában. In: Ars Hungarica, Budapest, 2001/1. 111–142.

Kreativitás–Vizualitás c. film (készítette Maurer Dóra, Balázs Béla Stúdió K szekció, Budapest 1988) webes feldolgozása az Artpoolban (Kaszás Tamás munkája).

Maurer Dóra: Fényelvtan. A fotogramról. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó, Budapest, 2001. (E. M.-ről: 50–51. old.)

Müllner András: Egy visszatérő-gyakorlat. A Magyar Műhely Erdély Miklós-számáról.
In: Lk.k.t. (Legkisebb közös többszörös, a kolozsvári Láthatatlan Kollégium negyedéves elméleti folyóirata), 2. évf, 6. sz, 2001. 15–19.

Müllner András: Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai (Erdély Miklós). Doktori disszertáció. SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Program, Szeged, 2001.

Az Erdély család kiállítása. 2B Galéria, Budapest, 2002. febr. 26–ápr. 13.
Erdély Miklóstól kiállítva: Life-grafikák; Rádió; Cím nélkül; Ami személyes...; Portré; Hűtlenség; Időjárásjelentés; Guruló színház; Tanulmány az Idő-utazás sorozathoz; Tetraéder-oktaéder szerkezet

Kápolnatárlatok 1972 és MA. A Városi Kulturális Központ rendezésében. Kék- és Vörös kápolna, Balatonboglár, 2002. aug. 3–
Erdély Miklóstól kiállítva: Rőzse (rekonstrukció fotók alapján)

Látás. Műcsarnok, Budapest, 2002. okt. 18–nov. 17.
Erdély Miklóstól kiállítva: Koestler; Az ész szeme (Katalógus: Kat.)

Kamilla-nap, A kinyúlás, a semmi és az áthúzás – a kétség év internetes feldolgozásának bemutatója (előadás és párbeszéd a világháló interkulturális lehetőségeiről, Erdély Miklósról és Vilém Flusserről). Artpool P60, 2002. dec. 28.

Beke László: A 20. század képzőművészete. In: Beke László – Gábor Eszter – Prakfalvi Endre – Sisa József – Szabó Júlia: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Corvina, Budapest, 2002. 283 (Budai Vár kupola), 339 (384. kép: Őrizetlen pénz az utcán), 351 (Az Őrizetlen pénz az utcán említve a happening és fluxus előzményeként), 356 (Dokumentum 1970 kapcsán említve), 365–366 (jellemzés; 417. kép: Gyök – 1), 367 (konceptuális művészet kapcsán említés), 370–371 (interdiszciplinaritás, kreativitás), 372 (INDIGÓ említés), 378 (A Frissen festve résztvevői között), 379 (Roskó kapcsán említés), 382 (INDIGÓ)

Eörsi István: A besúgójelentés mint kultúrtörténeti forrásmunka. In: Élet és Irodalom, 46. 2002. 8.

Erdély Miklós: The Story of the Accident; Art as Empty Sign; Theses for the Marly Conference of 1980. In: Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s. Ed. by Laura Hoptman and Tomás Pospiszyl with the assistance of Majlena Braun and Clay Tarica. The Museum of Modern Art, New York, 2002. 96–101.

Házasságunk Mikivel. Szenes Zsuzsa rajzos naplója 1951–1952-ből. / Our Marriage with Miki. A diary of drawings from 1951–1952 by Zsuzsa Szenes. Előszó / Foreword: Kovalovszky Márta és / and Louise McCagg. 2B Alapítvány – Louise McCagg, Budapest & New York, 2003.

Peternák Miklós: Látás – kép és percepció. In: Vision. Látás, kép és percepció. / Vision, Image and Perception. C3 Alapítvány, Budapest, 2002. – Az ész szeme és a Koestler című művekről, 9–11 (angolul: 18–19).

Tarjányi Eszter: A szellem örvényében. A magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai. Universitás Könyvkiadó, Budapest, 2002. 231–237.

Kiállítás Altorjai Sándor születésnapjára, Galéria IS, Tapolca–Diszel, 2003. jan. 25–ápr. 27.
Erdély Miklóstól kiállítva: MESA (?)

Moszkva tér (Gravitáció). Kortárs képzőművészeti projektek a Moszkva téren., Moszkva tér, Budapest, 2003.05.16–06.29.
Kiállítva: Bik Van Der Pol: Cím nélkül (Erdély Miklós nyomán) – [Őrizetlen pénz az utcán emlékére] (Dokumentum: Pesti Est, VII. évf, 16. különszám, 7.; Katalógus: Kat.)

Hordozható I² Múzeum – Pop Art, Conceptual Art és Actionism Magyarországon a 60-as években, Dorottya Galéria, Budapest, 2003. júl. 15–aug. 23.
Erdély Miklóstól kiállítva: digitalizált reprodukciók

Magyarország a tiéd lehet / Nemzetközi Magyarország. Austrian Cultural Forum (London) 2003. aug. 5–15.
Erdély Miklóstól kiállítva: Villanyrendőr (fotomásolatban)

Puplic Art-esték a Kultiplexben: Mi a Public Art? A köztéri művészet új formái. Politika és művészet. A sorozat 3. estje. 2003. október 23.: Előadások, dokumentumok és tárgyak az Őrizetlen pénz az utcán című, 1956-os akcióval kapcsolatban Szőke Annamária, Sasvári Edit, Boros Géza és Erdély Dániel részvételével

Hommage a Altorjai Sándor, K. Petrys Ház, Budapest, 2003. dec. 16–2004. febr. 20.
Erdély Miklóstól kiállítva: MESA

Altorjai Sándor festőművész életmű-kiállítása, Műcsarnok, Budapest, 2003. dec. 17–2004. febr. 08.
Erdély Miklóstól kiállítva: Kollázs-levél (Katalógus: Kat.)

Sacra Geometria, 2B Galéria, Budapest, 2003. dec. 19–2004. jan. 31.
Erdély Miklóstól kiállítva: Tükör és gyűrű (Megyik Jánossal); Egy egyenes önmagával való találkozása az idő-dimenzión át, Időben eltolt párhuzamosok

Kamilla-nap – A harmadik típusú emlék – a kapcsolat. Altorjai Sándor és Erdély Miklós – az egymásra hatni tudó emberek. Artpool P60. 2003. dec. 28. (Erdély Miklós szövegeinek Altorjai Sándor által előadott hangdokumentumaival elindul az Artpool hangarchívum a weben.)

Altorjai Sándor és Erdély Miklós levelezéséből. In: Altorjai Sándor (1933–1979). A könyvet szerkesztette: Beke László, Dékei Krisztina. Műcsarnok – Első Magyar Látványtár – MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2003. 329–338, 341–343, 345–6.; Erdély Miklós: Altorjai Sándor kiállításának megnyitása (Jegyzetlapok egy soha el nem készülő gyagyaista kiáltványból), 346–347.

Bényi Csilla, Galántai György, Sasvári Edit: Eseménytörténet 1966–1974. In: Klaniczay Júlia–Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973. Artpool–Balassi, Budapest, 2003. (számos E. M. hivatkozás, illusztráció és műleírás az 1972-es és 1973-as évnél)

Erdély Miklós: Extrapolation Exercises. In: Through the ‘Net. Studies in Jochen Gerz’ »Anthology of Art«. The Anthology of Art Research Project, School of Braunschweig, University of Rennes 2 – Upper Brittany, University of Craft and Design Budapest. Editor Horant Fassbinder. Commissioned by the Institute for Art History and Theory, School of Art Braunschweig. Salon Verlag, Köln, 2003. 115-116.

Galántai György: Hogyan tudott a művészet az életben elkezdődni? In: Klaniczay Júlia–Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970–1973. Artpool–Balassi, Budapest, 2003. 59, 65, 66, 68, 76, 77. (E. M. említése, értelmezése (illusztrációk) és emlékek A paradigmaváltás éve és Az utolsó kezdőév fejezetekben)

Müllner András: Az anekdotáról. Baksa Soós János és Erdély Miklós kapcsán. In: Avantgárd: underground: alternatív. Popzene, művészet és szubkultúrális nyilvánosság Magyarországon. Szerkesztette: Havasréti József – K. Horváth Zsolt. Kijárat Kiadó – Artpool Művészetkutató Központ – PTE Kommunikációs Tanszék, Pécs – Budapest, 2003. 109–120.

Sasvári Edit: A balatonboglári kápolnatárlatok kultúrpolitikai háttere. In: Klaniczay Júlia–Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970–1973. Artpool–Balassi, Budapest, 2003. passim

Az információ mint láthatatlan MeSter, Galántai György internetes előadása Erdély Miklós és Altorjai Sándor kapcsolatáról. (Altorjai Sándor emlékkiállításának alkalmából megjelent munkásságát összegző könyv bemutatóján) Műcsarnok, 2004. jan. 27.

Szamizdat kiállítás, Alternatív kultúrák Közép- és Kelet-Európában 1956–1989. – Az Artpool „Magyarország a tiéd lehet / Nemzetközi Magyarország” projektjének bemutatása. Millenáris Park, Budapest, 2004. febr. 3–máj. 2.
Erdély Miklóstól kiállítva: Villanyrendőr (fotomásolatban)

Elhallgatott Holokaust, Műcsarnok, Budapest, 2004. márc. 18–máj. 30.
Erdély Miklóstól kiállítva: Isten-Isten (rekonstrukció); Szolidaritási akció (rekonstrukció és dokumentáció); (Katalógus: Kat.: Tolerancia-kalauz)

EM rizóma” Mi lehet a hit inkulturációja a művészetben? Kamilla-nap, Artpool P60. 2004. december 28. Bemutató az Artpool 1994-es Erdély Miklós évi előadásainak videódokumentumaiból: Beke László (94.03.25), Birkás Ákos (94.04.22), Maurer Dóra (94.04.29), György Péter (94.04.13); Erdély Miklós (1994–2004) összefoglaló kronológia és újabb weboldalak.

Beke László: A magyar konceptuális művészet szubjektív története. In: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 227–239: passim

Erdély Miklós: Szolidaritási akció. Tolerancia-kalauz. Kísérőfüzet az Elhallgatott Holokaust című kiállításhoz, Műcsarnok, Budapest, 2004. márc. 18–máj. 30. o. n.

Turai Hedvig: Holokauszt és vizuális kultúra az Elhallgatott Holokaust című kiállításról, Magyar Építőművészet, Vizuális Kultúra rovat

KissPál Szabolcs: A hiányzó név az Elhallgatott Holokaust című kiállításról, Exindex, Szabad kéz

Gelencsér Gábor: Önagyonfilmezők. Bódy, Erdély, Jeles. In: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 205–226.

Hornyik Sándor: Naív realizmus és „természettudományos koncept”. In: Magyar Műhely, 43. évf, 131. sz, 2004/2. 16–50.

Kékesi Zoltán: Nyelviség és színrevitel. Erdély Miklósról és Nagy Pálról. In: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 39–54.

Kolozsi Orsolya: Marly tézisek. Erdély Miklós művészetelmélete és Kant teóriája a fenségesről.
In: Né /Ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből. Szerkesztette: Deréky Pál és Müllner András. Aktuális avantgarde 3. Ráció Kiadó, Budapest, 2004. 78–85.

* Az itt felhasznált eseménykronológia és bibliográfia adatait az Erdély Miklós Alapítvány (Szőke Annamária) bocsátotta rendelkezésünkre.
A kiegészítések és a webes megjelenítés Galántai György elképzelése szerint készült.