Az Artpool vendége - az EvoMUSART műhely

Az EvoMUSART műhely része az évenkénti Európai Genetikus Programozás konferenciának, amely 2006-ban Budapesten kerül megrendezésre. Az EvoMUSART témája az evolúciós számítások alkalmazása a művészetben, zenében és más médiákban. Az evolúciós számítások - az EvoMUSART szempontjából - egy kiterjedt kutatási terület, amely magába foglalja a genetikus algoritmusokat, a genetikus programozást, a sejtautomatákat, a raj-intelligenciát és a mesterséges életet. Ezeket a technikákat összefogja az olyan egymásra ható egyedek populációjának gondolata, amelyeket a művészi lehetőségek terében keresnek.

EuroGP, EvoCOP & EvoWorkshops2006

Budapest, 2006 április 10-12.

Az Európai Genetikus Programozás, az Evolúciós Számítások Kombinatorikus Optimalizálásban és az Evolúciós Konferenciák (EuroGP, EvoCOP & EvoWorkshops) Európa legfontosabb eseményei az evolúciós számítások területen.

A 2006 évi konferenciák Budapesten kerülnek megrendezésre április 10-12 között, az új Európa Kongresszusi Központban, (1021 Budapest, Hárshegyi u. 5-7).

Az evolúciós számítások hatékony, a természetes evolúció és genetika elveire épülő optimalizációs módszerek, melyeket az 1960-as évek végén kezdtek el kutatni. Hatékonyságukból és egyszerűségükből adódóan ezek a módszerek jól alkalmazhatóak számos probléma megoldására, optimalizációs, gépi tanulási feladatokban. Folyamatosan növekszik az alkalmazások száma sok szakterületen.

EuroGP az egyedüli kizárólagosan genetikus programozással foglalkozó konferencia világszerte. A genetikus programozás olyan evolúciós módszer, amely bonyolult feladatokat old meg egy számítógépes program-populáció kifejlesztése és adaptálása által. Az alkalmazási területek közé tartoznak a mérnöki tudományok, informatika, gépi tanulás, biológia, számítógépes tervezés.  

EvoCOP Európa elsőrendű kifejezetten evolúciós és kapcsolódó módszerek kombinatorikus optimalizálásban való alkalmazásával foglalkozó esemény. Sikeresen megoldott feladatok az órarendtervezés, ütemezés, hálózat tervezés, szállítási és elosztási feladatok, csomagolási feladatok, járműirányítás.

Az Evolúciós Konferenciák gondosan kiválasztott alkalmazásokat mutatnak be. A bemutatott dolgozatok célja segíteni és inspirálni a közönséget hatékony evolúciós módszerek kifejlesztésére tervezéshez és probléma megoldásra. 2006-ban a következő egyéni konferenciákat rendezzük:

EvoBIO az evolúciós technikák bioinformatikában való alkalmazásával foglalkozik.

EvoCOMNET a kommunikációban, hálózatokban, összekapcsolt rendszerekben jelentkező problémák   evolúciós módszerekkel való megoldását célozza.

EvoHOT bemutatja a legfrissebb evolúciós alkalmazásokat hardware- és design-optimalizálás területen.  

EvoIASP az egyedüli nemzetközi esemény, amely kifejezetten az evolúciós technikák képelemzésben és jelfeldolgozásban való alkalmazásával foglalkozik.

EvoInteraction interaktív evolúcióval foglalkozik, alkalmazásai alaprajztervezés, termék- és logo tervezés.

EvoMUSART az evolúciós technikák kreatív rendszerek kifejlesztésében való alkalmazására összpontosít.

EvoSTOC az evolúciós technikák sztochasztikus környezetben való alkalmazását célozza, beleértve a zajos és időben változó kiértékelő függvénnyel rendelkező optimalizációs feladatokat és robusztus megoldások keresését.

EvoPhD az első európai evolúciós számítás konferencia, amely doktoranduszok munkájára épít, biztosítva a diákoknak szakmai kapcsolatok megteremtésének lehetőségét.

A tíz esemény egyedi lehetőséget biztosít kutatóknak, iparból érkezőknek, diákoknak, érdeklődőknek új eredmények bemutatására, mai fejlesztések és alkalmazások megvitatására, vagy csupán az evolúciós számítások világának megismerésére, evolúciós módszereken alapuló együttműködések megalapozására.   

A konferenciákra 200 résztvevőt várunk a világ minden tájáról: Európa 22 országából, Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Mexikóból, Braziliából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Japánból, Taiwanról, Koreából, Szingapúrból. A tíz párhuzamos eseményt közös nyitó- és záró előadás fogja össze. A nyitóelőadás nagyon érdekesnek igérkezik: Dr. Rich Terrile (NASA Jet Propulsion labor, JPL) számol be az evolúciós technikák alkalmazásáról, a terület kapcsolatáról a tudományos fantasztikus irodalom és filmek világával. A záróelőadásban Stefan Voss professzor (Hamburgi egyetem) különböző módszerek magasabb szintű összekapcsolását - ún. hibrid metaheurisztikákat - és ezek sikeres alkalmazását a problémamegoldásban tárgyalja.

A Mesterséges Intelligencia egyik legrégebbi álma olyan gépek építése, amelyek képesek zenét, művészetet létrehozni. Az evolúciós művészet és zene gyakorlói egy biológia által ihletett megközelítést alkalmaznak, utánozva a természetes szelekció elveit. Idén először kerül megrendezésre az EvoMusArt konferenciához kapcsolódó "Folyamat feltárva" című kiállítás, amely párhuzamos a tudományos konferenciával és nyitott a nagyközönség számára. A kiállítás házigazdája az Artpool, mely egyedülálló kutatóközpontként és művészeti térként az 1970-es évek vége óta felvállalta a művészeti gondolkodás és eszközhasználat új irányzatainak a bemutatását.  

Az internetes honlap (http://evonet.lri.fr//eurogp2006) további információt szolgáltat a tíz eseményről, a részletes program elérhető a http://evonet.lri.fr//eurogp2006/programme.pdf oldalon.

FOLYAMAT FELTÁRVA

A konferencia kiállítási része megpróbálja felfedezni a folyamatokat és kapcsolatokat a kotta, a kép, a szöveg és a hang között. Az eredmény és folyamat, az ötletek és a tapasztalat, az absztrakt fogalmak és a megfoghatóval való kapcsolatuk közötti résekre összpontosít. A "Folyamat feltárva" - az analitikushoz viszonyítva - tekintetbe veszi a generatív, az algoritmikus és a kibontakozott előadási lehetőségeket. A cél az, hogy azt a bonyolult kapcsolatot vizsgáljuk, ahogy az idő-alapú és statikus, vagy vizuális művészeti formák egymásba konvergálnak és mutálnak.

Kurátorok: Janis Jefferies & Tim Blackwell (GB)

lásd még - Fuchs Péter:
Ajánlás a "Folyamat feltárva" kiállításhoz | A bemutatásra kerülő művek rövid leírása  2006 | EvoMUSART | algoritmusok | Artpool | kereső