A síkköltészet kialakulása Magyarországon

Tamkó Sirató Károly / Charles Tamko Sirato

Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.

KÚT A PUSZTÁN.

A papírlap fehér síkját a középvonalnál kissé feljebb metszi a látóhatár. Középen földbe mélyedő, felül nyitott kis négyszög: a kút kávája. Tőle kissé jobbra, a kútágast két vonal közé írt mondat alkotja és fejezi ki: „Mózespálca: Akáctorony.” A kútgémet: „Vizet hegedülök az embereknek.” Az ostorfát: „Lopjátok a föld könnyeit.” Ez volt a látóhatár feletti, a tájkép-rész.

A látóhatár alatti rész fekete tábláját hét, a kávához sugárzás alakban összefutó dűlőút osztotta parcellákra, s a hét sugár-dűlőút a kút hét jelentőségét, lényegét, a víz hét pusztai jelentőségét fejezte ki költői, sőt drámai hangon megfogalmazott, logikailag és nyelvtanilag megszerkesztett mondatokban.

A KÚT A PUSZTÁN-nak ez az első variációja, eléggé viharos és hányatott életem folyamán, nagyon sok más kéziratommal együtt elveszett, és a mondatokat már nem tudom emlékezetből rekonstruálni, csupán a legutolsó sor mondatára emlékszem, amely így hangzott: „Öregapám, nem kell a víz sokáig!”

Ezt a fogalmazványt, képversemnek ezt a logikus, grammatikailag szinte szájba rágott formáját később túlságosan érdektelennek találtam, s a képvers „mondatait” szótag-költészettel helyettesítettem. Ebben a formában került aztán francia fordításra is. Még a címét is megváltoztattam s így lett belőle szürrealista mű:

VÍZHEGEDŰ HÉT-ÜLÉSSEL
vagy
A KÚT MITHOLOGIÁJA.

Kialakult költői-baráti körömben hatalmas vitákat folytattunk a költészetről, lényegéről és műfajairól. Különösen kedvelt témánk volt a ballada. A magyar irodalomelmélet egy kitűnő meghatározással ajándékozta meg az esztétikát a balladára vonatkozóan: „tragédia dalban elbeszélve”. Ezt a meghatározást hosszan elemeztük. Szerintem fő: a tragédia gyors lezajlása. Az abszolút villámszerűség. Ilyen, elképzelésem szerinti, ahogy akkor mondottam: expressz-balladát nem ismertem.

tovább >>


A Dimenzionista Manifesztum létrejöttének története

A síkköltészet kialakulása Magyarországon

VÍZHEGEDŰ / BALLADA / VÁLÓPER / BUDAPEST / PARIS
GLOGOISTA MANIFESZTUM / PAPÍREMBER / KRITIKA
EGY ÉJSZAKA TÖRTÉNETE / EPOSZ AZ EMBERRŐL / BERNÁT ÉLETE
A REGÉNY-TÉGLÁBAN
/ KORSZERŰ REMEKMŰVEK / ÖNARCKÉP

Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.