2022. július 2231., 31. Művészetek Völgye Fesztivál, Kapolcs

51-ES KÖRZET (K51) ÉS A GALÁNTAI HÁZ (K53) KIÁLLÍTÁS-ESEMÉNYE

VŐ KEZDETEK / VÉLETLEN EGYBEESÉSEK

50 ÉVE 40 ÉVE 30 ÉVE 20 ÉVE 10 ÉVE MOST

A JÖVŐ KEZDETE VOLT

K51/első kert / kiállítótér

Lao-ce citátumok

K51/első kert hanghelyszín

Ady Endre versei - hangoskönyv
A hőkölés népe
(1:45) A föl-földobott kő (1:25) A tűz csiholója (0:50) Magyar jakobinus dala (1:58) Góg és Magóg fia vagyok én... (1:13) Az Értől az Óceánig (0:57)

K51/emésztő hanghelyszín

African Voodoo Drum Music (49:06)
Drums of Death (African Voodoo Funeral) (49:08)
Djembe KuKu Rhythm - West African Music (1:16:08)
Kassa Rhythm Djembe Africain (50:19)
Traditional Djembe Rhythms of West Africa (19:56)

1971. - Ajtony Árpád és Hap Béla elindítja az "önmanipuláló szétfolyóirat"-ot EXPRESSZió címmel. ("Mit akar a magyar underground? Azonosíthatatlan, elemezhetetlen, kívülálló, megfoghatatlan, korrumpálhatatlan művészet lenni. PRIVÁTMŰVÉSZET. Kihez szól? Önmagához. A művészek egymáshoz. Mindenkihez, aki jóindulatúan érdeklődik iránta." Hap Béla)

1971. Mail Art kezdetek – A new yorki Whitney Múzeumban Marcia Tucker által szervezett mail art bemutatók voltak az elsők, amelyeken Ray Johnson - a New York-i Levelező Iskola nevű kapcsolatművészeti projektjének résztvevői szerepeltek. Európában az 1971-es Párizsi Biennálén - Jean-Marc Poinsot rendezésében - az "Envois" (küldemények) szekcióban - először vált láthatóvá a postai művészet. Magyar résztvevő Tót Endre.

1971. augusztus 4. - Beke László "a MŰ=az ELKÉPZELÉS DOKUMENTÁCIÓJA" című felhívására 31 magyar művész küldött anyagot. A projekt nagyban hozzájárult a magyar koncept-művészet és a művészeti levelezés terjedéséhez.

1971. október 20. - Pauer Gyula körlevele a "MŰGYŰJTÉSI AKCIÓ" válasz Beke László "Elképzelés" körlevelére. A pszeudo műgyűjtemény múzeumi kartonjait 14-en küldtékvissza.

1971. A levelezési aktivitás kezdete a magyar koncept-művészek között: Attalai Gábor, Bak Imre, Baranyai András, Beke László, Csiky Tibor, Galántai György, Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Major János, Maurer Dóra, Pauer Gyula, Szentjóby Tamás, Tót Endre, Türk Péter stb.

1972

A paradigma­váltás éve

A nagypolitikában az új gazdasági mechanizmussal kapcsolatban felvetődött a puha diktatúra problémája, ami annyit jelentett, mint a kultúrpolitikában a „középső T”: a rendszer bizonyos mértékig eltűrt politikailag nem veszélyes önállóságot. A pártközpont határozata a hatvanas évek művészetét elemezve arra a megállapításra jutott, hogy „művészkörökben divatos a kívülállás, a romantikus illúziók kergetése, a szkepticizmus és az újbaloldali türelmetlenség, amely ellen küzdeni kell”

1972. március –1973 december - Beke László négy tájékoztató hírlevelet küld magyar művészeknek a nemzetközi művészeti eseményekről.

Beke László: Miért használ fotókat az A.P.L.C.? (Fotóművészet, 1972/2)

1972. március - San Diego, Kalifornia, USA, FLUXUS WEST project - Ken Friedman - együttműködve a Transcanadian Fluxus, Ltd. c/o Image Bankkel - kiadta nemzetközi kontakt listáját (AN INTERNATIONAL CONTACT LIST) 1233 címmel. Magyarok közül Altorjay Gábor (Köln) és Attalai Gábor címe szerepel.

1972. május - Poznan, Lengyelország: Elkészült a "NET" világcímlistája sok keleteurópai címmel, 210-ből 8 magyar (J. Kozlowski - A. Kostolowski projektje)

1972. június - megjelent Klaus Groh "Aktuelle Kunst in Osteuropa" (DuMont,Köln) című könyve amelyhez magyar művészek is küldtek munkákat.

1972. július 30. - Hungarian SCHMUCK (BEAU GESTE PRESS) - nemzetközi avantgarde folyóirat magyar száma.

K51/első pince / kiállítótér

1972. május, Balatonboglár - Spontán akciók a kápolnában, amelyről Maurer Dóra „Egyszer elmentünk” címmel fotósorozatot készít. Résztvevők: Erdély Miklós, Gáyor Tibor, Jovánovics György, Maurer Dóra, Szentjóby Tamás.

1972. Tóth Gábor dimenzionista albuma

1972

„DIREKT HÉT”

1972. július 6-9. - Balatonboglár, Kápolnaműterem - a Budapesten betiltott avantgárd fesztivál résztvevőinek előadásai, akciók, események. Pauer Gyula és Szentjóby Tamás szervezésében. Résztvevők: Beke László, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszti Miklós, Haris László, Háy Ágnes, Hencze Tamás, Lajtai Péter, Legéndy Péter, Molnár V. József, Pauer Gyula, Rajczi Margit, Szentjóby Tamás, Tót Endre.

1972

tájkorrekciók és kinetikus szobrok

1972. július 6-10. - Balatonboglár - A Pécsi Műhely tagjai (Ficzek Ferenc, Halász Károly, Kismányoky Károly, Lantos Ferenc, Pinczehelyi Sándor, Szíjártó Kálmán) kiállításukhoz kapcsolódóan tájkorrekciókat készítenek a kápolna környezetében. (A munkák egész nyáron át ott maradtak.)

1972. július 10. - augusztus 3. - Balatonboglár, Kápolnaműterem - A Pécsi Műhely és Haraszty István kinetikus szobrainak kiállítása.

1972

kísérletek, akciók

K51/első pince / kiállítótér

1972. július 27-28. - Balatonboglár, Kápolnaműterem - Haraszty István és Galántai György „Ma Ön nyitja meg a kiállítást” c. közös akciót kezd a látogatókkal. Galántai fotósorozattal dokumentálja a látogatók felelősségvállalási reakcióit.

1972. augusztus 15. - Türk Péter: Kérdőjeles kísérletek, Elévülési akció.
Galántai György: Jel akció.

1972

Bosch + Bosch csoport

1972. augusztus 6-13. - Balatonboglár, Kápolnaműterem - Bosch+Bosch csoport (Szabadka, Jugoszlávia): Kerekes László, Slavko Matkovic, Predrag Sidjanin, Szalma László, Szombathy Bálint kiállítása.

K51/első pince / kiállítótér

Cseh-szlovák-magyar művészek találkozója

1972. augusztus 26-27. - Balatonboglár, Kápolnaműterem - Cseh-szlovák-magyar művészek találkozója Beke László szervezésében. Résztvevők: Bak Imre, Peter Bartoš, Beke László, Erdély Miklós, Stano Filko, Galántai György, Halász Péter, Hap Béla, Háy Ágnes, Hencze Tamás, Jovánovics György, J. H. Kocman, Legéndy Péter, Major János, Méhes László, Pauer Gyula, Vladjimir Popović, Petr Štembera, Rudolf Sikora, Szentjóby Tamás, Szeredi Anna, Tót Endre, Türk Péter, Jiří Valoch.

1972

1973 - Létrejön az Internet, az első nemzetközi kapcsolat a londoni UCL egyetemmel.

"Minden elemi az egész maga, ugyanúgy az egész minden elemiben ott van, mint azonosság." Erdély Miklós: Mondolat (Megjelent: Magyar Műhely 67, újraközölve: AL 6, 1983, 41–42. o., elhangzott 1973-ban)

1973. március–április - Megjelent a Hungarian SCHMUCK (BEAU GESTE PRESS) - nemzetközi avantgarde folyóirat magyar száma, összeállította: Beke László, résztvevők: Attalai, Bak, Bálint, Beke, Donáth, Erdély, Eötvös, Gáyor, Hap, Háy, Hencze, Jovánovics, Kassák-Stúdió, Konkoly, Legéndy, Lajtai, Major, Maurer, Pauer, Perneczky, Szentjóby, Tót, Türk, Urbán