2022. július 2231., 31. Művészetek Völgye Fesztivál, Kapolcs

51-ES KÖRZET (K51) ÉS A GALÁNTAI HÁZ (K53) KIÁLLÍTÁS-ESEMÉNYE

VŐ KEZDETEK / VÉLETLEN EGYBEESÉSEK

50 ÉVE 40 ÉVE 30 ÉVE 20 ÉVE 10 ÉVE MOST

A JÖVŐ KEZDETE VOLT

K53/Baroni monitor / videó tér

Vittore Baroni networker, kurátor szintetikus prezentációja
az 1986 óta hatévenként szervezett Decentralized World Wide Congresses projektek koncepciójáról - öt részben.

K51/fafészer / videó tér

The Verve - Bitter Sweet Symphony (1997) 4:25, nézettség: 820 millió

1998 – AZ INSTALLÁCIÓ ÉVE – Robert Filliou és Joachim Pfeufer 1976-os budapesti installációjának rekonstrukciója, továbbá az Artpool felhívására érkezett, valamint gyűjteményeiből és archívumából származó régebbi installáció-dokumentumok, videóinstallációk és installáció-videók, hang és zenei installációk, szöveg-installációk, fotók, poszterek, másolatok, tervek, fluxus-, mail art-, és web-diagramok.

Erdély Miklós (1928–1986) életműkiállítás, Műcsarnok, 1998.10.17–11.20.

1999 – A KONTEXTUS ÉVE – LÁB-BELI DOLGOK nemzetközi kiállítás. A személyes (láb) és nem személyes (lábbeli) kontextusa, az egyéni, a törzsi, a nemzeti, a nemzetközi, a biológiai, a filozófiai, a technológiai, a társadalmi, a politikai és művészeti jelentések egybeolvasása - egy kiállítás keretein belül - a másként olvasás lehetőségét kínálja.

1999. december 28-án 18 órától

az első Kamilla-nap

Kamilla-nap

az Artpool P60-ban
Előbb – utóbb, rongyszőnyeg az avantgarde-nak
Hajdu István új kötetéről beszélget Beke László, Sebők Zoltán és Hajdu István.

2000 – A VÉLETLEN ÉVE – a XX. század utolsó éve – a XXI. század nulladik éveként értelmezve alkalmas arra, hogy az Artpool Művészetkutató Központ VÉLETLEN projektjének ÉVE legyen, lenullázva a történteket, a véletlenekből megkíséreljen egy „önösszeszerelő” újraépülést és megközelítse a LEHETETLEN-t (2001).

Internet.galaxis.2000 - A hazai információs társadalom fejlődését alapvetően meghatározó új programok és kezdeményezések bemutatásának helyszíne. A digitális grafikai és interaktív internet-művészeti kiállítás témája a küszöb, amelynek sokféle értelmezési lehetősége közül a szervezők hármat emeltek ki: ingerküszöb, évezred küszöb, küszöbérték.
Galántai György virtuális előadása hat változatban.

2000. december 28-án 18 órától

Kamilla-nap

VÉLETLEN KLUB

a véletlen-kedvelők vakvéletlen találkozója
a találkozó aktuális témája a lehetséges és a lehetetlen
koegzisztenciája
... lehetséges, hogy ez az esemény evolúciós véletlenként
a LEHETETLEN ÉV (2001) kiindulópontjává válik ... (?)

„Véletlenül semmi sem volt.
Semmi ok nem volt arra, hogy valami legyen.
De arra sem volt semmi ok, hogy bármi ne legyen.
Miután semmi sem akadályozta, hogy valami legyen, véletlenül valami lett.”
(Erdély Miklós)

lehetetlen + véletlen = lehetséges + véletlen = lehetetlen

2001 – A LEHETETLEN ÉVE – Séta a lehetetlenben.

A kvantummechanika törvényeivel szemlélve a világot,
nem lehetetlen, hogy egy objektum hirtelen,
minden ok nélkül megjelenik a tér egyik pontján.

AZ EGYSÉGES OLVASÁSI MÓD
(reaktív és transz-kontextualizált információk)

"Az a legegyszerűbb valami, amit nekünk itt közölnünk kell,
nem hasonmása az igazságnak, hanem maga az igazság."
(Ludwig Wittgenstein)

– A régi olvasási módból az újba való átmenetkor
a történeti, értékelő, politikai tudatból átugrunk a kibernetikai,
értelemadó, játékos tudatba
.
A jövőben ezzel a tudattal fogunk olvasni.

Az új olvasási mód esetében döntő, hogy
a világot és mi magunkat értelmetlennek (abszurdnak) tekintsük,
és hogy a világot és magunkat szemcsézve,
e szemeket utóbb valami értelmes dologgá rakjuk össze.
(Vilém Flusser)

2002

A KÉTSÉG ÉVE

2002 – Akiben nincs kétely, esélye sincs rá, hogy az igazság közelébe jusson. – A fényképész kételkedik, de nem egy tudományos, vallásos vagy egzisztenciális kétely értelmében, hanem egy újfajta kétely értelmében, amelyben a megtorpanás és a döntés magvakká őrlődnek szét, egy kvantumszerű, atomizált kételkedés magvaivá. – A filozófusnak mindig a világ kettős szerkezetével: a naivitásban előfeltételezett és a tényleges világ kettősségével kell számolnia. Egy bizonyos rend (a szimmetriasértések rendje) végigvonul az anyag fejlődésén. – Ezek az anyagi tulajdonságok és rend természettörvényekben, a szimmetria és a szimmetriasértés törvényeiben tükröződnek. – Néhányan úgy vélik: mindaz parajelenség, amit még nem kutattunk ki, amit még nem tudunk tudományosan megmagyarázni. – A világegyetemnek úgy, ahogy van, lehet tudata, és a tudatnak úgy, ahogy van, lehet világegyeteme.

2002

EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA

A JÖVŐ EMLÉKEI

A 10 éves Artpool Művészetkutató Központ dokumentum kiállítása.

1992. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós
főpolgármester-helyettes avatta fel a központot, és
2002. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós,
a Transparency International kelet-európai igazgatója [Berlin]
nyitja meg a jubileumi kiállítást.

Az Artpool kezdetben (1979) a világban magyar – európai, később (1992) európaiként magyar – a világban.

A jövő emlékei a mindenkori jelenben vannak, mert ami még nincs, de lesz – az már van.

Ami nem a jövő múltja, az az enyészeté.

K51/első pince / kiállítótér

1972. Balatonboglár, Kápolnaműterem - akciók, találkozók
1972. Tóth Gábor dimenzionista albuma

KÉTSÉG KLUB

program

a véletlen és a lehetetlen ki-bekapcsolása

az ember idegrendszerének felépítését szimulálja

HANG KÉP MÁS

A kiállított munkák • Kurt Schwitters • Walter Marchetti • Diter Rot > Ian Hamilton Finlay • Juan Hidalgo • Antonin Artaud • Tristan Tzara > Richard Huelsenbeck > Hans Arp > Velemir HlebnyikovSzkárosi Endre > Michel Seuphor > Pierre Albert Birot > Petőcz András • Fortunato Depero > Francesco Cangiullo > Robert Desnos > Szilágyi Ákos • Giacomo Balla > Mimmo Rotella > Mary Ellen Solt > Salette Tavares > Jackson Mac Low • Paul de Vree > Augusto de Campos > Carlo Belloli > Illyés Gyula • François Dufrêne • Alain Satié • Dick Higgins • Pietro Gigli > Luis Pazos > Molnár Katalin > Bob Cobbing > Emmett Williams > Adriano Spatola > Décio Pignatari > José Lino Grünewald • Filippo Tommaso Marinetti > Il'ja Zsdanevics > Raoul Hausmann > Theo Van Doesburg > Henri Chopin > Sugár Andor > Kassák Lajos > Tamkó Sirató Károly > Ana Hatherly > Fernando Aguiar > Luciano Caruso > E. E. Cummings • Heinz Gappmayr > Ilse & Pierre Garnier > Max Bense • Ladislav Novak > Ernst Jandl > Kukorelly Endre > Brion Gysin > Franz Mon > Alberto Pimenta > Daniel SpoerriWeöres Sándor > Galántai György > Edwin Morgan > Székely Ákos > f. Tóth Árpád > Papp Tibor • Kismányoky Károly • Kelényi Béla •

A látható hang

K51/konyha / kiállítótér

HANG KÉP MÁS - A látható hang

KÉTSÉG KLUB

A KÖNYV(±)SZIMMET­RIA­SÉRTÉS

(a könyv-médium néhány alapesete)
Könyvmunkák az Artpool néhány projektjében

2002

A tudásbarát véletlen*
a tudásbarát környezetben

Galántai György előadása az Artpool hálózati koncepciójáról

A tudásról Szókratész (i.e. 469-399) a tudásbarát ezt mondta: „Semmit sem tudok, csak azt, hogy nem tudok semmit.” Mintegy kétezer négyszáz évvel később Paulinyi Tamás említ egy W. H. Lung nevű embert aki szerint „nem a tudat van a test terében, hanem a test van a tudat terében. Ez olyan, mint ha pl. egy rádiót vizsgálunk: nem a rádióban van az adás, hanem az adásban van a rádió.” […] A világegyetemnek úgy, ahogy van, lehet tudata, és a tudatnak úgy, ahogy van, lehet világegyeteme. Folytatva Zenonnal (kb. i.e. 490-430) a paradoxonok mesterével: „Ami mozgásban van, az sem abban a helyben nem mozog, amelyben van, sem abban, amelyben nincs. […] nyugalmi helyzetek halmozásából nem keletkezhet mozgás.” A XX. század végi konceptuális művészeti kisérletek bőven használták ezeket a korai felvetéseket.

KÉTSÉG KLUB

DIXI PARTY

emlékezés a szituacionista DIXIre
és Dixi dokumentumok bemutója az Artpool archívumból.

Dixi: Hogyha be van tiltva az erdő, minek a menedékház?

2002

örökzöld kétségek

szabadtéri táblakiállítás az Artpool rendezésében

A táblák reklámszerűen tipografált szövegei 28 költő, filozófus és szónok mintegy 2500 éve érvényes, sőt ma is aktuális kijelentései a művészet, a tudomány és a politika jelentésköréből.

2002

1962 (5+1=2)002

PARALLEL VALÓSÁGOK

MAIL, etc., FLUX (art) WORLD exhibition

(1962)5+1=2002

A kiállítás-esemény a 40 éves (1962–2002) nemzetközi fluxus-megemlékezésekhez kapcsolódik és az 5+1 téma köré szerveződik: kétség/kettősségkételkedés/kételyszimmetriákdisszimmetria/szimmetriasértésparadoxon / paranormális jelenségek és más parallel valóságok. A valóságos térben – és a virtuálisban, az interneten is – egy egységes egész világkép jelenik meg az egymástól függetlenül létező, de egymásra hatni tudó elképzelésekből összeszerelődő projektben.

Kamilla-nap

A KINYÚLÁS,
A SEMMI ÉS
AZ ÁTHÚZÁS*

KÉTSÉG KLUB

A KÉTSÉG ÉV INTERNETES FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÓJA
(előadás és párbeszéd a világháló interkulturális lehetőségeiről)

Az „5+1=2” – a parallel valóságok képlete hasznosnak bizonyult, mert a véletlenből kiindulva, a lehetetlent átívelve és mindkettőt kétségként megjelenítve már kettesként a hármas hipotézise lett. A „kétség” nézőpontjából bizonyos, hogy a szám a kép(ek) mögött „áll” és absztrakt módon fogalma(ka)t is jelöl. A szám mint képzet – megengedi, hogy: a kép, a szöveg és az olvasó telematikus viszonyban legyen. „Az »olvasó« az, aki a tárolt információelemekből a számára szükségeset egyáltalán előállítja.” […] „Minden jelenséget számtalan nézőpont övez. Ahhoz, hogy igazságosak legyünk a jelenséghez, nézőpontról nézőpontra kell ugrándoznunk.” (Vilém Flusser) Ha már a távoli dolgok térben és időben közel kerültek egymáshoz, hogy automatikusan a hármas felé vezessék az utakat, akkor […] „De erről majd később”, mondta Erdély Miklós, amikor éppen összefüggést teremtett távoli események között […]

2002

HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

2003 – A véletlenből(0) és a lehetetlenből(1) származik a kétség(2) és ebből a hármasság. Más megközelítésben, valamely két hipotézisből mindig következik egy harmadik típusú amely meghaladja a korábbiakat.
Az év mottója: „minden ellentmondásmentes kijelentésnek hibásnak kell lennie, mivel a valóság ellentmondásos”. (Vilém Flusser)

K3 = (állapottér) Kavics utca 3
vízkoncert = (állapottér reprezentáció) az auratikus létmód eseménye (Az állapottér a probléma kapcsán felmerülő összes lehetséges állapot együttese. Az állapottér reprezentáció az a mód, ahogyan az állapottér elemeit, az állapotokat felvesszük, bemutatjuk.)

M E M E U M

A mémek koncepciója azért félelmetes, mert megértését követően egyetlen szemvillanás alatt lesöpri a hátunk mögül azokat a gondolati felépítményeket, ahová bemenekülhetnénk előle.

Nem tart velünk mindenki. Ez az út a bátrak útja, azoké, akik az igazságot többre becsülik a kényelemnél, vagy megnyugtató, de hamis állításoknál:

„Az igazságot akarjuk meglelni - mindegy, hol hever. Ám ahhoz, hogy megtaláljuk, szükségünk lesz kételyre és képzeletre.
Nem félünk találgatni, de ügyelni fogunk rá, hogy a találgatásokat mindig megkülönböztessük a tényektől.” (Carl Sagan)

Kamilla-nap

2003. december 28. - Kamilla-nap,
A HARMADIK TÍPUSÚ* EMLÉK – A KAPCSOLAT

K51/szaletli hanghelyszín

SZKÁROSI Endre (H) DU DUO, hang installáció, (2004) (21:02)
Szkárosi Endre néma előadása (1987)

2004 - A telematikus társadalom:
művészet „a negyedik dimenzióban”

2004. január 27. – Galántai György internetes előadása
(nem valakik vagyunk, hanem kapcsolódások mikéntjei)
Az információ mint* láthatatlan MeSter
elemek valószínűtlen kombinációja

Kamilla-nap

2004. december 28-án, 18 órától - Kamilla-nap
az EM-lékezések EM-lékei „EM rizóma
Mi lehet a hit inkulturációja a művészetben?

Kamilla-nap

2005. december 28-án, 18 órától - Kamilla-nap
- InDiGo KluB szerű ESeT - Erdély Miklós életművének kutathatóságáért - virtuális EM-lékház - Az est házigazdája, aki a legújabb generáció képviseletében kérdez: Fuchs Péter - A fő kérdés: Van-e még Erdély Miklós életművének, szellemiségének, műveinek létjogosultsága? Ha van - miért? Ha nincs - miért?