2022. július 2231., 31. Művészetek Völgye Fesztivál, Kapolcs

51-ES KÖRZET (K51) ÉS A GALÁNTAI HÁZ (K53) KIÁLLÍTÁS-ESEMÉNYE

VŐ KEZDETEK / VÉLETLEN EGYBEESÉSEK

50 ÉVE 40 ÉVE 30 ÉVE 20 ÉVE 10 ÉVE MOST

A JÖVŐ KEZDETE VOLT

K53/Baroni monitor / videó tér

Vittore Baroni networker, kurátor szintetikus prezentációja
az 1986 óta hatévenként szervezett Decentralized World Wide Congresses projektek koncepciójáról - öt részben.

K51/hátsó pince hanghelyszín

Halo Manash - Vörös kecskék nyelve (2008) 50:40

2008

Dimensionist Worldwide Meeting

Dimenzionista világtalálkozó / N+1/2008 - a dimenzionista jelen

Tamkó Sirató Károly (1905–1980) a Dimenzionista kiáltványban (N+1/1936) azt írja, hogy a dimenzionizmus a plusz egy dimenzió (N+1) irányában utat nyit az alapvető változás súlyos szellemi következményeinek, amely lényegét tekintve deduktív a múlt felé, induktív a jövő felé és élő a jelenben.

2009

„Az ember ahelyett, hogy kívülről nézné a műtárgyat,
maga lesz központja és alanya a műalkotásnak,
mely az emberre, mint öt érzékszervű alanyra összpontosított érzékszervi
hatásokból áll, egy zárt és teljesen uralt kozmikus térben.”

2009 – Egy, valamely hierarchia n szintjén elhelyezkedő holon az n+1 szinten egységként jelenik meg, és ez a szint egységként hozza működésbe is. Vagyis: a holon relációk rendszere, amely a fölötte lévő szinten relátumként jelentkezik. (Arthur Koestler)

HOLONIKUS RENDSZER - TELEMATIKUS MŰVÉSZET

2011

GLOBAL HOLARCHY > HOLONIC WORLD
Galántai–Artpool network (2011)

2012

INTEGRÁL JELEN GYAKORLATOK
A múlt a jelen alakja; a jövő a jelen illata.
(Weöres Sándor)

2012

AZ ARTPOOL TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE
1963-2010

AZ EGYSÉGES OLVASÁSI MÓD

A régi olvasási módból az újba való átmenetkor a történeti, értékelő, politikai tudatból átugrunk a kibernetikai, értelemadó, játékos tudatba. A jövőben ezzel a tudattal fogunk olvasni. [...] Az új olvasási mód esetében döntő, hogy a világot és mi magunkat értelmetlennek (abszurdnak) tekintsük, és hogy a világot és magunkat szemcsézve, e szemeket utóbb valami értelmes dologgá rakjuk össze. (Vilém Flusser)

Mottó: " A tudomány, a művészet és a politika, ha egyszer egységes olvasási módba tömörülnek, a világból és belőlünk eddig nem sejtett dolgokat olvashatnak ki." (Vilém Flusser)

Mérő László professzor rövid összefoglalója a memetika tudományáról.
A replikátorokról, a lényekről és a produkciókról -
a biológia, a pszichológia és a gazdaság területéről.
Az egyik területen szerzett ismeretek átvihetők a többire is.

Mottó: "Annak ki nálunk igazán kiván használni, szünet nélküli
önmegtagadás életmunkája, s minden várható jutalma az
önbecsérzés és önismeret. És ezért nálunk szükségesebb
az erény mint másutt." (Széchenyi István : Hitel, 1830)

Mottó: "... aki közel volt Amerikához azé lett Amerika,
és aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő!" (Tamkó Sirató Károly)

2012

A véletlen egybeesések integrál szemléletű állapotterében, a telematikusan létrejövő lokális holarchiában a látogató az egymástól távoli jelentések között a holonikus rendszer autonóm és együttműködő komponense lesz.

a vízkoncert (az állapottér reprezentáció) az auratikus létmód eseménye (2003)

K51/konyha / kiállítótér

HANG KÉP MÁS - A látható hang

2012

előadás integrál

Az előadás hangfelvételéből egy kétrészes műsor készült Balog József szerkesztésében, mely a Klubrádió Mecénás c. műsorában került sugárzásra 2012. július 30-án és augusztus 6-án (kétszeri ismétléssel), majd újból december 29-én és 31-én.

2012

DIXI EMLÉK KOZMA GYURIVAL

Dixi - Gémes János (1943-2002) - 2002. szeptember 12-én, Mária napján az Artpool P60-ban emlékeztünk Dixire. 2012. szeptember 12-én, Mária napján Dixi internetes emlékét idézzük fel.

Dixi emléke - "Az elektronikus emlékezetnek az a rendeltetése, hogy kulturális emlékezetünket átalakítsa. Az 'emberi méltóság' fogalma így új jelentést nyer."

2012

SZOMBATHELY INTEGRÁL

Leopold Bloom Planetoida - könyvbemutató

2012. november 20-án, 17 órától az Artpool P60-ban - SZOMBATHELY INTEGRÁL multimédia installáció - (Bloomsday dokumentumfotók, az 1998-as és 2004-es Bloomsday videói, a Leopold Bloom folyóirat lapjainak próbanyomatai) - 17 óra 30 perctől könyvbemutató: a Leopold Bloom Planetoida című könyvet bemutatja L. Simon László. Találkozó a szerkesztőkkel és a kiadó képviselőivel. Házigazda: Szkárosi Endre. A kötetet szerkesztette: Abajkovics Péter és Székely Ákos. Előszó: Kappanyos András. Kiadta az Artpool Művészetkutató Központ és a Magyar Műhely Kiadó Budapest, 2012

2012

irigység integrál

Az irigy embereknek kétszeresen nehéz:
nemcsak a saját szerencsétlenségükön bosszankodnak, hanem
mások szerencséjén is.” (Hippiasz)

Műcsarnok integrál 1998-2005-2012

Koincidencia – mondaná Beke László, ugyanis a Műcsarnokban 2012 december 28-án, Kamilla naponVigyázat, Műcsarnok címmel rendeznek konferenciát a volt műcsarnoki főigazgatók, a volt miniszterek, elméleti szakemberek és művészek részvételével. Beke László művészettörténész, volt főigazgató, nem lesz jelen.

2012

EMLÉKHELY INTEGRÁL

2012. december 28., NEMZETI KULTURÁLIS EMLÉKHELY avató

A Nemzeti Művészetért Alapítvány (NMA) nem hagyhatja szó nélkül az "elmúlt évek" kulturális fordulatát. A változás számos nagy múltú intézmény bezárását illetve átalakulását eredményezte. Az NMA minden e sorsa jutott kiállítóhelyet Nemzeti Kulturális Emlékhellyé nyilvánít és mécsesgyújtással emlékeztet az elmúltra.
A legutóbb (tegnap) felavatott emlékhely:
KÉK-KÁPOLNA, BALATONBOGLÁR

2013

Minden elemi az egész maga,
ugyanúgy az egész minden elemiben ott van,
mint azonosság. (Mondolat)

Erdély Miklós integrál

„Gondoltam, legyen környezete is annak, amit csinálok. Megpróbáltam előadni, népszerűsíteni azt a gondolkodási módot, amit lényegesnek tartok. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha mások is, a „tanulók” is megpróbálnak valamit csinálni. Mindez szépen kifejlődött, valódi környezetté vált, önállósult – nem egyszerű epigonizmus lett belőle, hanem művészek fejlődtek ki, akik munkásságom jó környezetének bizonyultak. Mondhatom, ez a környezet lett tevékenységem legjobb kritikusa.”
Erdély Miklós integrál szemlélete - összeállította: Galántai György (2013) SEBŐK ZOLTÁN – Beszélgetés Erdély Miklóssal – HÍD (Novi Sad) 1982/3.

TÓT ENDRE: ZERODEMO - Erdély Miklós: a semmiről

AZ INTEGRÁL SEMMI

az "artpool integrál" a Pepita Ofélia Bár programjában (2013.06.26)

a "Szükségállapot - művészet és politika pepitában" záró eseménye

2013. Mi lenne, ha megkísérelnénk – átfogó kultúraközi tanulmányok alapján – felhasználni a világ összes nagy hagyományát, hogy létrehozzunk egy összetett, széles körű, mindent magába foglaló, vagyis integrál térképet, mely e hagyományok legjobb elemeit tartalmazza?" (Ken Wilber)

vidám integrál

2014

ABSZURD INTEGRÁL
Még játszik a zenekar, de már térdig a vízben állunk.

NEMZETI MÉM MŰHELY
memetikus integrál
TRIKOLOR INTEGRÁL
NÉPZENE INTEGRÁL
HAZA-INTEGRÁL

TÖRTÉNÉS INTEGRÁL

2015

ARTPOOL INTEGRÁL

51-es körzet